Borgerkrig i Syrien 3

EU har indgået en aftale med Tyrkiet angående flygtninge. Undersøg hvad denne aftale går ud på. Diskuter hvilke muligheder det internationale samfund har for at håndtere den store flygtningestrøm fra Syrien.

Klassen inddeles i grupper på tre-fire personer, hvor hver gruppe får en af nedenstående fire opgaver. Der må gerne være to grupper på de enkelte opgaver. Brug maks. 45 minutter på at besvare spørgsmålene, og derefter en halv time på at forberede powerpoint-oplæg af omkring 10 minutters varighed. Hvis I bruger klip fra filmen til at underbygge jeres argumenter, så sørg for at cue dem på det præcise minuttal inden fremlæggelsen. 3. DET INTERNATIONALE SAMFUND OG FLYGTNINGE (A- OG B-NIVEAU)
I filmen (0:28:00) fortæller en nyhedsudsendelse på tv, at 55.000 syriske flygtninge er på vej mod Tyrkiet, men at Tyrkiet har lukket sine grænser. Undersøg hvilke forpligtelser lande har i forhold til at modtage flygtninge.
EU har indgået en aftale med Tyrkiet angående flygtninge. Undersøg hvad denne aftale går ud på.
Diskuter hvilke muligheder det internationale samfund har for at håndtere den store flygtningestrøm fra Syrien.
Forslag til materiale:


FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder
Refugees.dk. FN’s flygtningekonvention og definitionen på en flygtning http://refugees.dk/fakta/lovgivning-og-definitioner/fns-flygtningekonvention-og-definitionen-paa-en-flygtning/ EU’s aftale med Tyrkiet om flygtninge
www.dr.dk/nyheder/udland/overblik-her-er-de-ni-punkter-i-tyrkiet-aftale

Link til FIlmcentralens undervisningsbeskrivelse:

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/de-sidste-maend-i-aleppo?sub=16911#chapter

Link til 'De sidste mænd i Aleppo':
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/de-sidste-maend-i-aleppo

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Samfundsfag og Mediefag
Klassetrin
Ungdomsuddannelserne
Samfundsfag på A og B-niveau
Undervisningstid
1-2 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.