Etiopiens Konfliktfyldte Klima 2: FNs Verdensmål

Du skal gøre dig bekendt med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og forstå hvorfor de 17 verdensmål er vigtige. Du kan orienterer dig på dette digitale læringssite: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene.

Det opfordres til, at du også selv undersøger andre relevante platforme for inspiration, da det er vigtigt at du kan være kildekritisk.

Anvend og Analyser

Når du har stiftet bekendtskab med de 17 verdensmål, skal du sætte dig sammen i grupper af tre personer. I jeres gruppe skal I vælge ét af de følgende verdensmål I helst gerne vil arbejde med, og ser som værende relevant for den viden I har fået om Etiopiens konfliktfyldte klima. FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling (https://www.verdensmaalene.dk/om-os) Når I har valgt ét af de 17 verdensmål I gerne vil arbejde med, skal I bruge den viden I har fået til at analysere og fortolke jer frem til, hvilke udfordringer man oplever i Etiopien der netop berører jeres verdensmål, og dermed få bekendtskab til sammenhængen mellem konflikt og klima. I skal tage udgangspunkt i Webdok-afsnit 4.1.0, 4.1.1, 4.1.2 og 4.1.3, og det anbefales at I ser “Lady Fetching Water” og “Two Girls” videoerne med fokus på at identificere de relevante verdensmål. Det er også tilladt at søge inspiration online (kildekritisk).

Diskuter, Producér og Præsenter

I din gruppe skal I nu producere et produkt, som kan være et piktochart eller en powerpoint, noget grafisk eller en artikel, hvor I skal opsummere de vigtigste pointer fra jeres research. Når dette er gjort, skal I tænke løsningsorienteret og diskuterer, hvad man kan gøre ved det konfliktfyldte klima i Etiopien for bedre at opnå jeres verdensmål. En kritisk tilgang er også vigtig i denne sammenhæng. I skal præsentere produktet for klassen i et åbent forum, hvor der bliver mulighed for dialog og diskussion.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Samfundsfag
Klassetrin
Ungdomsuddannelserne
Gymnasie
Undervisningstid
2-3 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.