Borgerkrig i Syrien

Undervisningsmaterialet er henvendt gymnasieelever og kan bruges tværfagligt til at arbejde med international politik og det internationale samfunds rolle i den syriske borgerkrig.

Undervisningsmaterialet er udviklet af Filmcentralen og er henvendt gymnasieelever og kan bruges tværfagligt til at arbejde med international politik og det internationale samfunds rolle i den syriske borgerkrig. Materialet tager udgangspunkt i dokumentarfilmen 'De sidste mænd i Aleppo' og eleverne kan arbejde med filmiske virkemidler i mediefag og international politik og borgerkrigen i Syrien i samfundsfag.

Materialet er særligt velegnet til forløb på Samfundsfag A og B-niveau.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Overblik over forløbet
Fag
Samfundsfag og Mediefag
Klassetrin
Ungdomsudd.
Gymnasie
Undervisningstid
2-4 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:
Samfundsfag B-niveau:
  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
  • sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
Samfundsfag A-niveau:
  • forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system
  • forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere
  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser