Borgerkrig i Syrien

Undervisningsmaterialet er henvendt gymnasieelever og kan bruges tværfagligt til at arbejde med international politik og det internationale samfunds rolle i den syriske borgerkrig.

Undervisningsmaterialet er udviklet af Filmcentralen og er henvendt gymnasieelever og kan bruges tværfagligt til at arbejde med international politik og det internationale samfunds rolle i den syriske borgerkrig. Materialet tager udgangspunkt i dokumentarfilmen 'De sidste mænd i Aleppo' og eleverne kan arbejde med filmiske virkemidler i mediefag og international politik og borgerkrigen i Syrien i samfundsfag.

Materialet er særligt velegnet til forløb på Samfundsfag A og B-niveau.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Overblik over forløbet
Fag
Samfundsfag og Mediefag
Klassetrin
Ungdomsudd.
Gymnasie
Undervisningstid
2-4 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:
Samfundsfag B-niveau:
  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
  • sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
Samfundsfag A-niveau:
  • forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system
  • forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere
  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

Elevopgaver i forløbet

Samfundsfag og Mediefag

Borgerkrig i Syrien 4

Klassen inddeles i grupper på tre-fire personer, hvor hver gruppe får en af nedenstående fire opgaver. Der må gerne være to grupper på de enkelte opgaver. Brug maks. 45 minutter på at besvare spørgsmålene, og derefter en halv time på at forberede powerpoint-oplæg af omkring 10 minutters varighed. Hvis I bruger klip fra filmen til at underbygge jeres argumenter, så sørg for at cue dem på det præcise minuttal inden fremlæggelsen. 4. MEDIER OG POLITISK MENINGSDANNELSE (A- OG B-NIVEAU) Undersøg den offentlige debat om Bashar al-Assad og Ruslands rolle i Syrien. Find holdninger i debatten, som afviger fra dem, der formidles i filmen. Vurdér baggrunden for denne afvigelse. Diskuter fordele og ulemper ved, at en dokumentarfilm som ”De sidste mænd i Aleppo” kun ser konflikten fra én synsvinkel. Forslag til materiale: Udenrigsminister Kristian Jensen (V) 5.10.2016: www.b.dk/globalt/kristian-jensen-rusland-begaar-krigsforbrydelser-i-aleppo Søren Espersen, Dansk Folkepartis udenrigsordfører 6.10.2016: www.b.dk/globalt/dansk-folkeparti-kristian-jensens-anklage-mod-rusland-er-forhastet Den syriske FN-ambassadør i Geneve om rapport udarbejdet til FN’s menneskerettighedsråd, 13.3.2018 https://sana.sy/en/?p=130345 Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov om situationen i Syrien, 28.2.2018 http://tass.com/politics/991903
Klassetrin: 
Samfundsfag på A og B-niveau i gymnasie
Opgavetype: 
Gruppeopgave
Materialer: 
Computer
Tid: 
1-2 lektioner
Ungdomsuddannelserne
Samfundsfag og Mediefag

Borgerkrig i Syrien 3

Klassen inddeles i grupper på tre-fire personer, hvor hver gruppe får en af nedenstående fire opgaver. Der må gerne være to grupper på de enkelte opgaver. Brug maks. 45 minutter på at besvare spørgsmålene, og derefter en halv time på at forberede powerpoint-oplæg af omkring 10 minutters varighed. Hvis I bruger klip fra filmen til at underbygge jeres argumenter, så sørg for at cue dem på det præcise minuttal inden fremlæggelsen. 3. DET INTERNATIONALE SAMFUND OG FLYGTNINGE (A- OG B-NIVEAU) I filmen (0:28:00) fortæller en nyhedsudsendelse på tv, at 55.000 syriske flygtninge er på vej mod Tyrkiet, men at Tyrkiet har lukket sine grænser. Undersøg hvilke forpligtelser lande har i forhold til at modtage flygtninge. EU har indgået en aftale med Tyrkiet angående flygtninge. Undersøg hvad denne aftale går ud på. Diskuter hvilke muligheder det internationale samfund har for at håndtere den store flygtningestrøm fra Syrien. Forslag til materiale: FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948 https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder Refugees.dk. FN’s flygtningekonvention og definitionen på en flygtning http://refugees.dk/fakta/lovgivning-og-definitioner/fns-flygtningekonvention-og-definitionen-paa-en-flygtning/ EU’s aftale med Tyrkiet om flygtninge www.dr.dk/nyheder/udland/overblik-her-er-de-ni-punkter-i-tyrkiet-aftale
Klassetrin: 
Samfundsfag på A og B-niveau
Opgavetype: 
Gruppeopgave
Materialer: 
Computer
Tid: 
1-2 lektioner
Ungdomsuddannelserne
Samfundsfag og Mediefag

Borgerkrig i Syrien 1

Klassen inddeles i grupper på tre-fire personer, hvor hver gruppe får en af nedenstående fire opgaver. Der må gerne være to grupper på de enkelte opgaver. Brug maks. 45 minutter på at besvare spørgsmålene, og derefter en halv time på at forberede powerpoint-oplæg af omkring 10 minutters varighed. Hvis I bruger klip fra filmen til at underbygge jeres argumenter, så sørg for at cue dem på det præcise minuttal inden fremlæggelsen. 1.BORGENKRIGEN I SYRIEN SOM EN INTERNATIONAL KONFLIKT ( A-NIVEAU) Undersøg baggrunden for borgerkrigen i Syrien, herunder de forskellige indenlandske parters baggrund, motiver og interesser samt deres indbyrdes alliancer. Undersøg hvilke lande, der støtter den syriske præsident Bashar al-Assad, og hvilke lande, der i større eller mindre udstrækning støtter de forskellige oprørsgrupper. Undersøg deres officielle begrundelser for støtte, og diskuter om andre årsager til støtte kan gøre sig gældende? “Hvor er verden, mand? Hvor er araberne? Verden er ligeglad med os” siger en fra De Hvide Hjelme i filmen (0:25:04). Diskuter hvorfor hverken de arabiske lande eller vesten i højere grad har grebet ind i borgerkrigen til fordel for oprørerne. Anvend teorier om international politik. I en periode under borgerkrigen stod Islamisk Stat som en af de stærke grupper blandt oprørerne. Overvej hvad det kan have betydet for den internationale støtte til oprøret mod Assad. Forslag til materiale: Faktalink: Borgerkrigen i Syrien, januar 2017 https://faktalink.dk/titelliste/borgerkrigen-i-syrien Obamas tale om Syrien 10.9.2013 www.washingtonpost.com/politics/running-transcript-president-obamas-sept-10-speech-on-syria/2013/09/10/a8826aa6-1a2e-11e3-8685-5021e0c41964_story.html?utm_term=.3bae2518f45c Putin udtaler sig om russisk engagement i Syrien 4.9.2015: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11845635/Vladimir-Putin-confirms-Russian-military-involvement-in-Syrias-civil-war.html Irans rolle i Syrien: Rapport fra Royal United Services Institute for Defence and Securities Studies, især s. 3-10 https://rusi.org/sites/default/files/201608_op_understanding_irans_role_in_the_syrian_conflict_0.pdf Tyrkiets rolle i Syrien: www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiet-revser-usa-og-nato-efter-offensiv-i-syrien-hvorfor-lytter-i-ikke www.dr.dk/nyheder/udland/puk-damsgaard-tyrkiet-gaar-ind-i-syrien-baade-ramme-og-kurderne
Klassetrin: 
Samfundsfag på A og B-niveau på gymnasie
Opgavetype: 
Gruppeopgave
Materialer: 
Computer
Tid: 
1-2 lektioner