Fortællinger om hjemlande

Elverene skal diskutere hvad de ved, om hvad det betyder at være en flygtning og hvorfor nogen bliver nødt til at flygte fra det land de bor i, og ser derefter videoer om hvad det betyder at være en flygtning, og så tre videoer hvor Zahra, Bakir og Jonathan fortæller om deres hjemlande.

Eleverne skal se på filmen "Hvad er en flygtning", samt tre film om "Fortællinger om et hjemland".

Der kan være forskellige årsager til, at mennesker bliver nødt til at flygte. I dette forløb vil eleverne få kendskab til de lande, som mange flygter fra, samt årsager dertil.

Der er produceret to film, som skal illustrere emnet Hjemlande og Konflikter:

1. ”Fortællinger om et hjemland”.

2. ”Hvad er en flygtning?”.

Dette emne kan være svært at arbejde med i de små klasser, så det kan være en god idé at lave en fælles gennemgang, inden man ser de to film. På denne måde har I mulighed for at kortlægge elevernes forforståelse, inden I begynder arbejdet med filmene.

Til denne kortlægning kan I med fordel inddrage følgende spørgsmål:

  • Hvorfor bliver nogen mennesker nødt til at flygte fra det land de bor i?
  • Kender eleverne nogle personer, der har været nødt til at flygte fra det land de kommer fra?
  • Hvad vil det sige, at der er krig i et land?
  • Kender eleverne nogle lande, hvor der er krig?
  • Hvad kan være svært ved at flygte fra det land, man kommer fra?

Her kan du se filmene:

Hvad er en flygtning og hvorfor flygter man - YouTube

Jonathan fortæller om Eritrea: Indskoling - YouTube

Bakri fortæller om Syrien: Indskoling - YouTube

Zahra fortæller om Afghanistan: Indskoling - YouTube

Læringsmål
  • Eleverne får viden om, hvorfor nogen mennesker bliver nødt til at flygte fra deres hjemland.
  • Eleverne får kendskab til lande, som børn flygter fra.

Fælles Mål:

1. – 2. Klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale og lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

3. – 4. Klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale og lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Sociale og kulturelle forhold
Historisk bevidsthed
Overblik over forløbet
Fag
Klassetrin
Indskoling
1.-3. Klasse
Undervisningstid