Hvad sker der i Afghanistan?


Læringsmål

  • Eleverne får viden om situationen i Afghanistan, og hvordan det kan føre til en stigning i antal mennesker på flugt/flygtninge.


Situationen i Afghanistan er kompliceret og udvikler sig stadig. På dette kursus får eleverne kendskab til, hvad der er sket i Afghanistan op til, under og efter Taliban har overtaget kontrollen med hele landet, og hvorfor mange afghanere ikke ser andet valg end at flygte fra  deres land.

Vi anbefaler, at I starter med at se denne korte video-introduktion til flygtningebegrebet:


Når I har gennemgået, hvad en flygtning er, kan I gå videre til situationen i Afghanistan, og hvorfor vi venter mange flygtninge fra landet.


Se denne video af Zahra, en afghansk flygtning i Danmark, men husk på, at videoen blev lavet før Taliban-overtagelsen tidligere på året. Du kan finde filmen her:

https://vimeo.com/240634598

Se også denne video af Tarek, hvor han bestemmer, hvad han skal tage med når han flygter: https://vimeo.com/235905896


Situationen i Afghanistan er langt fra simpel og kan være svær at forstå, især for børn, så du vil måske starte med at spørge ind til, hvad (hvis noget) eleverne har af forhåndsviden:

  • Hvad har du hørt om, hvad sker i Afghanistan?
  • Hvorfor tror du, at nogle mennesker skal flygte fra Afghanistan?
  • Hvad ville du bringe med, hvis du skulle flygte i morgen - højst tre ting


Her kan du finde en diaspræsentation om situationen i Afghanistan:

https://www.canva.com/design/DAEtWOEg-zM/sLH4AZ83B2YLL2rjQXzDdw/view?utm_content=DAEtWOEg-zM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Elevopgaver

1. I skal arbejde i grupper af 2-3 og diskutere følgende spørgsmål: 

  • Hvorfor flygter mennesker fra Afghanistan?
  • Hvad tror du, vi kan gøre til at hjælpe afghanere?
  • Hvordan ville du have det, hvis du skulle flygte fra dit hjemland?

2. Hvad ville du tage med, hvis du skulle flygte? Skriv det ned og diskuter med din gruppe.

3. Forestil dig, at du er i et afghansk barns situation i færd med at flygte fra landet, og skriv et dagbogs-opslag, der fortæller om din situation og din vision for fremtiden. Hvad ville du føle?


Fællesmål

Efter 4. Klassetrin

Dansk

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

Historie

Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.

Efter 6. Klassetrin

Dansk

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Historie

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.
Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
No items found.
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Historie
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne: