Hvad skjer der i Afghanistan?

Læringsmål

  • Eleverne får viden om situationen i Afghanistan og hvordan det kan føre til en stigning i antal mennesker på flugt/flygtninge.

Situationen i Afghanistan er kompliceret og udvikler sig stadig. På dette kursus får eleverne kendskab til, hvad der er sket i Afghanistan, og hvorfor mange afghanere ikke ser andet valg end at flygte fra  deres land.

I vil måske starte med at spørge eleverne i klassen, hvad de ved om situationen, eller hvis der er overhovedet ved noget.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
No items found.
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, Historie og Engelsk
Klassetrin
Ungdomsudd.
Gymnasie 1.-3. år
Undervisningstid
2-3 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne: