Velfærdssamfundet

Eleverne skal se på videoen om kanonværdien ’Velfærdssamfundet’, og lave opgaver.

Eleverne skal se på videoen om kanonværdien ’Velfærdssamfundet’, og lave opgaver til at finde ut av om at velfærdssamfundet er en vigtig dansk værdi.

Læringsmål:

  • Eleven har kendskab til det danske velfærdssystem.
  • Eleven kan reflektere over og diskutere betydningen af det danske velfærdssamfund for det danske samfund.
  • Eleven kan reflektere over, hvordan den danske velfærdsstat bidrager til integrationen af flygtninge og indvandrere.

Klassetrin: 4.-6. Klasse.

Fag: Dansk.

Tid: 4-6 lektioner.

Fælles Mål

Dansk

Kompetenceområde: Efter 6. Klassetrin.

Læsning: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
No items found.
Overblik over forløbet
Fag
Dansk
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
4-6 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne: