Velfærdssamfundet

Eleverne skal se videoen om velfærdssamfundet i serien "Danmarksmissionen" og med udgangspunkt i denne lave opgaver om emnet.

Find hele serien her: Danmarksmissionen

Se filmen om velfærdsamfundet her:

Tid: 4-6 lektioner.

Fælles Mål

Dansk

Kompetenceområde: Efter 6. Klassetrin.

Læsning: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Samfundsfag
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
4-6 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Læringsmål:

  • Eleven har kendskab til det danske velfærdssystem.
  • Eleven kan reflektere over og diskutere betydningen af det danske velfærdssamfund for det danske samfund.
  • Eleven kan reflektere over, hvordan den danske velfærdsstat bidrager til integrationen af flygtninge og indvandrere.

Elevopgaver i forløbet

No items found.