Flygtningebørn.dks generalforsamling og screening af filmen Nothing About Us Without Us

Kan flygtninge fortælle deres egen historie i stedet for passivt at vente på vestlige journalister? Kom til snig premiere på filmen “Nothing About Us Without Us” om og af organisationen Refocus Medialab fra Lesbos. Efter filmen er der mulighed for at købe mad og drikke og deltage i Q and A med filmens instruktører fra Berlin og Lesbos.

Refocus Media Labs er et kollektiv af flygtningefilmskabere fra Lesvos, Grækenland. Filmen stiller spørgsmålet: hvordan kan asylansøgere fortælle deres egne historier, imødegå stereotype mediebilleder og forme den politiske debat i Europa? 

Efter NATO-styrkernes katastrofale tilbagetog fra Afghanistan, greb europæiske politikere hurtigt til velkendte mønstre af at opstille barrierer imod en mulig ny bevægelse af flygtninge. De direkte berørte mennesker og dem, der længe har lidt under EU's migrationspolitik, havde imidlertid ringe indflydelse på denne politiske diskurs. Og i disse dage er det også alle de vestlige medier, som primært portrætterer flygtningene, der strømmer ud af Ukraine og rundt i Europa. Men hvad, hvis det var flygtninge selv, der var bag kameraet - ville vi så få andre billeder og en anden fortælling?

Det vil vi diskutere efter filmen.

Visningen  er mandag den 21. marts kl. 18, efter Flygtningebørn.dks generalforsamling, som starter kl 17 og alle er velkomne. Middag fra FINJANs fantastiske kokke kan købes efter filmen.

Program:

17:00 Døre Åbne/Flygtningebørn.dks generaforsamling
18:00 Filmvisning
18:35 Q&A med instruktører
19:15 Middag
20:00 Tak for idag

Om samarbejdspartnerne:

Flygtningebørn.dk blev skabt som en undervisnings-platform med finansiel støtte fra en række humanitære organisationer og offentlige aktører i 2016 i kølvandet på flygtningekrisen i 2015. Siden er vi blevet Danmarks foretrukne og største uafhængige undervisnings-platform om flygtningebørn.Idag er vi en medlemsbaseret civilsamfundsorganisation, som arbejder for at skabe information om og forståelse for flygtningebørns vilkår. Vi er desuden medlem af Civilsamfund i Udvikling - CISU.

ReFOCUS Media Labs er en organisation af mediefolk, som arbejder for, at flygtninge selv skal kunne fortælle deres historie i lyd, tekst og billeder. ReFOCUS Media Labs er et netværk af medielabs, der udstyrer flygtninge med medieudstyr samt lærer dem at optage, redigere og fortælle visuelle historier fra deres hverdag.

FINJAN er en non-profit organisation etableret i 2018. I Finjan synes vi, at vi ses for lidt – og ved for lidt om hinanden – på tværs af kulturer. ​Én af de kulturer mange af os er novicer i, er den mellemøstlige. Vi synes den historiske og nuværende kulturelle rigdom i mellemøsten fortjener at opleves af så mange som muligt. Derfor arrangerer Finjan events, der omhandler mellemøstlig kultur – litteratur, kunst, film, musik, mad, filosofi.

Se eventen på Facebook


Heading