FlygtningebørnDKHvem vi er

FlygtningebørnDK er en civilsamfundsorganisation, der arbejder for retvisende og identificerbar information om flygtningesituationen set fra børnenes perspektiv. FlygtningebørnDK blev skabt som en undervisningsplatform i 2016 i kølvandet på flygtningekrisen i 2015 med finansiel støtte fra en række humanitære organisationer og offentlige aktører. I dag er vi en medlemsbaseret civilsamfundsorganisation, som arbejder for at skabe information om og forståelse for flygtningebørns vilkår gennem vores undervisningsplatform, skoletjeneste og diverse nationale og internationale projekter.


Vision og Mission

Hos FlygtningebørnDK mener vi, at den globale flygtningesituation ofte fremstår unuanceret i den offentlige debat. Når tonen er skarp og fjendtlig opildnes der til frygt og resignation fremfor sympati og solidaritet. Dette ønsker vi at bekæmpe med viden, indsigt og identifikation. Misinformation skal erstattes med viden, så holdninger og synspunkter kan dannes ud fra et fornuftigt grundlag - og ikke baseret på frygt.

Mennesker verden over bliver i stigende grad tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af krig, forfølgelser og klimakatastrofer. Ikke siden Anden Verdenskrig har vi set så mange flygtninge på verdensplan, som der er i dag. Næsten halvdelen af disse flygtninge er børn og de er de allermest sårbare. Disse børns historier, om et børneliv præget af usikkerhed, savn og voksenbekymringer, vil vi i FlygtningebørnDK bringe frem i lyset.

Fremfor offerliggørelse af flygtninge ønsker vi at give stemme og handlekraft til mennesket på flugt. Derfor inddrager vi mange personlige beretninger i vores undervisningsmateriale, så danske børn og unge oplever flygtningebørn fortælle deres egen historie.

Vores fokus er hovedsageligt formidling om børn og unge til børn og unge, da det er her vi ser det største behov og vores indsats gør den største forskel. Fra lærere og forældre hører vi om et behov for at elever bliver bedre rustet til at tage godt imod klassekammerater med flugtbaggrund og svære oplevelser i bagagen. Vi skal bekæmpe fremmedgørelse og drillerier i skolegården og det mener vi, at vi gør bedst igennem oplysning og refleksion. Børnene skal lære at møde hinanden med respekt og forståelse. Og grundlaget for forståelse er viden. Her kan vi hjælpe!

På denne måde håber vi også på at støtte op om en generation af unge mennesker, der vokser op og engagerer sig aktivt som medborgere i Danmark og verden.

Herudover støtter FlygtningebørnDK nationale og internationale initiativer, som har til formål at give flygtninge en stemme, handlekraft og mulighed for selv at forbedre egne livsvilkår.

Vores mission er således todelt:

1) At informere og engagere en ny generation af danske samfundsborgere, som på et oplyst grundlag kan engagere sig og være med til at forbedre flygtningebørns vilkår i og udenfor Danmark.

2) At støtte initiativer, som fremmer flygtninges egne muligheder for at skabe sig en fremtid. 


Hvad vi gør

Vi har i FlygtnigebørnDK produceret videobaseret undervisningsmateriale om flygtningebørns vilkår i lande som Afghanistan, Bangladesh, Kenya, Colombia, Guatemala, Syrien, Tyrkiet, Libanon, Grækenland, Ukraine og Danmark. Med dette interaktive undervisningsmateriale, som er gratis tilgængeligt på undervisningsplatformen, kan lærere og pædagoger hjælpe deres elever med at opnå indsigt i, hvad det vil sige at være et barn på flugt.

Gennem vores skoletjeneste tilbyder vi desuden undervisning på danske skoler. Udover oplysende oplæg, benytter vores dygtige undervisningsteam sig af videofortællinger, der præsenterer flygtningesituationen i børnehøjde, og faciliterer spændende, interaktive øvelser, der får eleverne til at reflektere. Vi formidler flygtningebørnenes virkelighed på en måde, der engagerer og inspirerer.

Vi tilbyder tre forløb om henholdsvis krig og konflikt, klimakatastrofer og Ukraine. FlygtningebørnDKs skoletjeneste er en del af Åben Skole, så folkeskoler i Københavns Kommune kan booke et oplæg helt gratis.

Vi støtter desuden op om indsatser, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår og kæmper mod overtrædelse af menneskerettighederne, både herhjemme og i verdens brændpunkter.

Hvad du kan gøre

Tilmeld dig som medlem og støt vores arbejde! Som medlem af FlygtningebørnDK er du med til at styrke kampen for Danmarks og verdens flygtningebørn gennem oplysning og solidaritetsfremmende aktiviteter. Som medlem har du også mulighed for at påvirke FlygtningebørnDKs retning og komme med forslag til, hvordan vi kan styrke oplysningsindsatsen og aktiviteter for flygtningebørn i Danmark og verden.

Med din støtte kan vi fortsætte vores arbejde for børn på flugt. Tilmeld dig her.

Et medlemskab koster 50 kroner om året.


Teamet
Henrik Grunnet
Grundlægger og bestyrelsesformand
Henrik er prisvindende journalist og har arbejdet som redaktør på både DR og TV2. Siden 2009 har Henrik arbejdet for organisationen International Media Support med ansvar for Syrien og undersøgende journalistik. I 2015 og 2016 var Henrik producent på serien Børn Alene på Flugt, som blev sendt på DR2. Henrik var også ansvarlig for undervisningsmaterialet til dokumentaren Mit Afghanistan, som gav danske skoleelever mulighed for at komme i direkte kontakt med afghanske civilpersoner i Helmand provinsen.
Lars Schmidt
Bestyrelsesmedlem
Lars er uddannet reklamefotograf med mange års erfaring. Lars har base og fotostudie i København – men løser opgaver i det meste af verden. Fra 2010 – 2014 havde Lars ti rejser til Afghanistan, hvor han bla. underviste journalister i fotografi og video. For flygtningebørn.dk har Lars rejst rundt i Danmark og til adskillige flygtningelejre forskellige steder i verden, bl.a. flygtningelejre ved den tyrkiske/syriske grænse, Rohingya-flygningelejre i Bangladesh og frontlinjen i Ukraine.
Emilie Canvin
Bestyrelsesmedlem
Emilie har en baggrund i latinamerikanske studier og Global Refugee Studies. Hun har erfaring som frivillig for bl.a. Oxfam Ibis, hvor hun var med til at koordinere kulturelle events om Latinamerika.
Lorne Mark Lathey
Undervisningsansvarlig og bestyrelsesmedlem
Lorne er oprindeligt uddannet i hjemlandet Canada som massageterapeut og arbejdede i en årrække som balletmassør på Det Kongelige Teater. Derefter uddannede Lorne sig til socialrådgiver blev ansat i kommunalt regi som sagsbehandler på integrationsområde, herunder 26 år i Frederiksberg Kommune. Fra 2004 til 2019 var Lorne ansat som myndighedssagsbehandler i Frederiksberg Kommunes Familieafdelings særlige afsnit for flygtningefamilier og uledsagede flygtningeunge. I oktober 2019 gik han på pension og har sidenhen engageret sig i Flygtningebørn.dks arbejde.

Samarbejdspartnere