Skoletjeneste

Få besøg af os

FlygtningebørnDK's skoletjeneste

Herunder kan du se aktuelle tilbud om undervisning fra FlygtningebørnDK. Vi har bl.a. leveret undervisningstilbud til Københavns Kommunes tiltag Åben Skole siden 2016. Vi tilbyder lærere og elever i grundskolen at gennemføre undervisningsforløb, der præsenterer aktuelle problemstillinger om flygtninge i børnehøjde.

Vi tilbyder workshops til ungdomsuddannelser og højskoler hvor vi har haft stor succes med workshops hvor de unge engageres og udfordres på aktuelle problemstillinger på flygtningeområdet.

Læs mere om vores aktuelle skoleforløb og workshops herunder, og kontakt os gerne for mere information om vores tilbud til skoler eller med ideer til nye tilbud og emner. Kontakt info@flygtningeborn.dk.

Se vores nuværende tilbud om skoleforløb og workshops her:
Skoletjeneste

Flygtningebørn Workshops

Oplysning gennem workshops på højskoler og ungdomsuddannelser.

Skoletjeneste

Åben Skole: Menneskerettighederne!

Skoleforløbet stiller skarpt på de internationale menneskerettigheder og hvad de betyder i relation til at være flygtning. Her vil en historiske gennemgang af flygtningekonventionen og de vedtagne love omkring asyl blive gennemgået for eleverne.

Skoletjeneste

Åben Skole: Klima!

Skoleforløbet zoomer ind på klimarelateret migration og hvorfor mennesker bliver nødt til at flygte fra deres hjem på baggrund af tørke, oversvømmelser og andre naturfænomener. Forløbet har særligt fokus på klimarelateret migration som et stigende globalt problem vi må tage stilling til som verdensborgere.

Skoletjeneste

Åben Skole: Krig og Konflikt

Skoleforløbet tager udgangspunkt i hvad en flygtning er og begrebets historiske baggrund: hvad får mennesker til at flygte og hvorfor må børn flygte? Forløbet tager nuværende cases op om krig og konflikt og zoomer ind på verdens brændpunkter.