Skoletjeneste

Få besøg af os

FlygtningebørnDK's skoletjeneste

Skoletjenesten er vores tilbud om at komme ud på skoler og facilitere et forløb, der præsenterer aktuelle problemstillinger om flygtninge i børnehøjde.

Herunder kan du se aktuelle tilbud om forløb vi kan tilbyde lærere og elever i grundskolen at gennemføre. Vi har leveret undervisningstilbud til Københavns Kommunes tiltag Åben Skole siden 2016 og tilbyder også workshops til ungdomsuddannelser og højskoler. Vi har haft stor succes med workshops hvor de unge engageres og udfordres på aktuelle problemstillinger på flygtningeområdet.

Læs mere om vores aktuelle skoleforløb og workshops herunder, og kontakt os gerne for mere information om vores tilbud til skoler eller med ideer til nye tilbud og emner. Kontakt info@flygtningeborn.dk.

Hvis du selv vil sammensætte et undervisningsforløb om flygtninge men mangler inspiration kan du tilgå alt vores undervisningsmateriale i vores UNDERVISNINGSPLATFORM.

Se vores nuværende tilbud om skoleforløb og workshops her:
Skoletjeneste

Krig i Ukraine

Mød unge fra Ukraine og giv dine elever indsigt i øjenhøjde af, hvordan krigen opleves af unge.

Skoletjeneste

Menneskerettighederne!

Skoleforløbet stiller skarpt på de internationale menneskerettigheder og hvad de betyder i relation til at være flygtning. Her vil en historiske gennemgang af flygtningekonventionen og de vedtagne love omkring asyl blive gennemgået for eleverne.

Skoletjeneste

Klimaflygtninge

Skoleforløbet zoomer ind på klimarelateret migration og hvorfor mennesker bliver nødt til at flygte fra deres hjem på baggrund af tørke, oversvømmelser og andre naturfænomener. Forløbet har særligt fokus på klimarelateret migration som et stigende globalt problem vi må tage stilling til som verdensborgere.

Skoletjeneste

Krig og Konflikt

Skoleforløbet tager udgangspunkt i hvad en flygtning er og begrebets historiske baggrund: hvad får mennesker til at flygte og hvorfor må børn flygte? Forløbet tager nuværende cases op om krig og konflikt og zoomer ind på verdens brændpunkter.