Børn på Flugt fra Klimakatastrofer

Få indsigt i klimaforandringernes enorme konsekvenser og hvordan børn og unge drives på flugt fra klimakatastrofer.

Åben Skole

I det Globale Syd ser vi i dag de store konsekvenser af Vestens CO2-udledning og mennesker må flygte fra tørke, oversvømmelse og andre naturkatastrofer. Klimarelateret migration er et enormt globalt problem som kun vil stige yderligere i vores levetid. Dette er en problematik, vi alle må forholde os til som globale samfundsborgere.

I dette undervisningsforløb vil eleverne blive undervist i, hvordan klimaforandringerne forårsager store naturkatastrofer, som tvinger børn og unge verden over til at flygte fra deres hjem. Eleverne vil desuden blive introduceret til flygtningebegrebet i historisk og politisk kontekst samt få en status på den nuværende globale flygtningesituation. På den baggrund vil de blive præsenteret for problematikken omkring klimarelateret migration og hvordan disse mennesker falder uden for FNs flygtningekonvention.  

Undervisningsforløbet består af en kombination af undervisning, audiovisuelt materiale, interaktive øvelser og førstehåndsberetninger fra unge flygtninge. Eleverne vil blive præsenteret for konkrete cases, hvor børn er flygtet pga. klimaforandringer og øvelser, hvor de selv skal reflektere over forskellige scenarier. En kombination, der giver eleverne unik indsigt i og forståelse for klimaforandringerne konsekvenser for de helt almindelige børn og unge, der tvinges på flugt.

Vi afslutter forløbet med at åbne for en dialog omkring, hvilke muligheder eleverne selv har for at gøre en forskel og leve mere klimavenligt. Vi ønsker at bekæmpe følelsen af apati og magtesløshed og derimod inspirere dem til at yde en positiv indsats som aktive borgere.

Heading