Børn på Flugt fra Ukraine

Få forståelse for situationen i Ukraine igennem undervisning og personligt møde med ukrainske flygtninge.

Åben Skole

Dette forløb tager udgangspunkt i krigen i Ukraine, som er den største begivenhed i nyere tids historie og har skabt den største flygtningekrise i Europa siden 2. verdenskrig. Alle folkeskoleelever bliver i dag eksponeret for krigs-snak og nyhedsstrømmen kan fremkalde forvirring og frygt. Dette undervisningsforløb giver eleverne en forståelsesramme for krigens baggrund, et indblik i hvordan konflikten påvirker ukrainernes liv samt mulighed for at reflektere over de følelsesmæssige udfordringer i at være et barn på flugt.

Undervisningsforløbet består af en kombination af undervisning, audiovisuelt materiale, interaktive øvelser og førstehåndsberetninger fra - og møder med - unge flygtninge. En kombination, der giver eleverne unik indsigt i og forståelse for situationen i Ukraine og dens konsekvenser for helt almindelige ukrainske børn og unge.

For at fremme identifikation, forståelse og solidaritet børnene imellem faciliterer vi et møde mellem eleverne og ukrainske børn på flugt. Dette foregår i samarbejde med herboende ukrainske lærere, der hjælper os med at skabe en samtale imellem de danske elever og ukrainske børn, der opholder sig her i Danmark. Alternativt faciliterer vi, i samarbejde med en NGO i Lviv, et interaktivt møde mellem de danske elever og internt fordrevne børn i Ukraine via et videolink. Eleverne vil således få mulighed for at stille (på forhånd forberedte) spørgsmål og interagere med de ukrainske børn. Vi har god erfaring med denne interaktive del af undervisningsforløbet og oplever at samtalen børnene imellem.

Vi afslutter forløbet med at åbne for en dialog omkring, hvilke muligheder eleverne selv har for at gøre en forskel. Vi ønsker at bekæmpe følelsen af apati og magtesløshed og derimod inspirere dem til at yde en positiv indsats for at støtte de ukrainske flygtninge.

Praktiske informationer:

Fag: Dansk, Historie, Samfundsfag
Klassetrin: Mellemtrin, Udskoling 
Emner: Flugt, Historie, Integration, Krig, Samfund
Pris: gratis

Heading