Børn på Flugt fra Krig og Konflikt

Lær hvad det vil sige at være et barn, der bliver nødt til at flygte fra sit hjem pga. krig og konflikt.

Dette undervisningsforløb tager afsæt i, hvad det vil sige at flygte fra sit hjem og hvilke konsekvenser, det har for de børn og unge, der oplever det. Vi zoomer ind på verdens brændpunkter og tager fat i specifikke cases, hvor krig og konflikt har tvunget mennesker på flugt. Eleverne vil blive introduceret til flygtningebegrebet i historisk og politisk kontekst samt få en status på den nuværende globale flygtningesituation. Alle folkeskoleelever bliver i dag eksponeret for snak om krig og flygtningestrømme, hvilket kan skabe forvirring og frygt - Dette undervisningsforløb giver eleverne en forståelsesramme og et indblik i, hvad det vil sige at være et barn på flugt.  

Undervisningsforløbet består af en kombination af undervisning, audiovisuelt materiale, interaktive øvelser og førstehåndsberetninger fra unge flygtninge. En kombination, der giver eleverne unik indsigt i og forståelse for flygtningesituationen og dens konsekvenser for helt almindelige børn og unge.

Heading