Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester. Her kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan oplysningerne anvendes.
Denne privatlivspolitik er gældende for de persondata, som du opgiver til Flygtningebørn.dk, og/eller som vi samler ind om dig, når du deltager i en aktivitet, er bidragsyder eller som bruger af vores tjenester, herunder hjemmesiden.

I politikken kan du læse mere om hvilke persondata vi samler ind og hvordan vi håndterer og opbevarer dine data. På www.flygtningeborn.dk vil du altid kunne finde den gældende version af politikken.

Generelt

Denne privatlivspolitik er gældende for de persondata, som du opgiver til Flygtningebørn.dk, og/eller som vi samler ind om dig, når du deltager i en aktivitet, er bidragsyder eller som bruger af vores tjenester, herunder hjemmesiden.

I politikken kan du læse mere om hvilke persondata vi samler ind og hvordan vi håndterer og opbevarer dine data. På www.flygtningeborn.dk vil du altid kunne finde den gældende version af politikken.

Flygtningeborn.dk er ejet og drevet af Foreningen Flygtningebørn.dk
C/O Henrik Grunnet, Kochsvej 27 3tv
1812 Frederiksberg
+45 27225575
info@flygtningeborn.dk
CVR nr.: 41670495
(Omtales herefter ”FlygtningebørnDK”)

FlygtningebørnDK er dataansvarlig for de oplysninger vi modtager fra dig, når du anvender www.flygtningeborn.dk og hjemmesidens services. Du bedes venligst gennemgå vilkår og betingelser herunder grundigt før du benytter hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål til vores anvendelse og beskyttelse af dine data eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, kan du kontakte os på info@flygtningeborn.dk. Flygtningeborn.dk behandler og beskytter dine personlige data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

Ejendomsret

Alt originalt materiale, herunder tekst, fotos, layout, design og opbygning er ejet af FlygtningebornDK. Det er ikke tilladt at kopiere, modificere, ændre, publicere, udsende eller overføre materiale fra hjemmesiden eller den underliggende softwarekode uden FlygtningebornDK's forudgående skriftlige samtykke. Er du interesseret i brug af originale billeder, videoer eller andet mediemateriale kan du kontakte info@flygtningeborn.dk.

Acceptabel brug

Hjemmesiden må alene bruges under gældende betingelser og vilkår. Der må ikke:

 • Udbredes information på eller via Hjemmesiden, som kan være skadeligt, uanstændigt, ærekrænkende eller på anden måde ulovligt.
 • Foretages tilmeldelse af falske nyhedsbrevsmodtagere eller lignende.Dersom man ønsker at skaffe sig adgang til Flygtningeborn.dk's netværk.
 • Benytte hjemmesidens kommentarfunktioner, så det krænker andre andres rettigheder.

Dersom gældende betingelser og vilkår ikke overholdes, kan Flygtningeborn.dk indgive en anmeldelse til politiet.

Eksterne Links

Flygtningeborn.dk kan benytte eksterne links til andre hjemmesider. Disse er ikke godkendt og administreret af Flygtningeborn.dk og kan derfor ikke holdes ansvarlig for sidernes indhold. Adgang til disse hjemmesider er på eget ansvar.

Datapolitik og -beskyttelse

FlygtningebørnDK behandler personoplysninger om medlemmer, frivillige, deltagere og donorer. Formålet med behandlingen er at koordinere frivillig-aktiviteter og engagement. FlygtningebørnDK behandler personoplysninger ansvarligt på en korrekt og forsvarlig måde.

Flygtningebørn.dk følger privatlivsprincipperne ved enhver behandling af personoplysninger:

 • Al behandling af personoplysninger skal være lovlig, retfærdig og transparent (lovlighed, retfærdighed og gennemsigtighed)
 • Personoplysningerne skal behandles til specifikke, udtrykkeligt angivne og berettigede formål (formålsbegrænsning)
 • Personoplysninger som behandles skal være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til det som er nødvendigt for det angivne formål de behandles for (dataminimering)
 • Personoplysninger som behandles skal være korrekte og opdaterede og oplysninger som er ukorrekte, skal korrigeres eller slettes (rigtighed)
 • Personoplysninger skal ikke lagres i længere tid end det er nødvendigt for formålet/ene de behandler og dét organisationen er forpligtet på (lagringsbegrænsning)
 • Personoplysninger skal behandles sådan at oplysningernes integritet og fortrolighed beskyttes (integritet og fortrolighed)
 • Organisationen skal sørge for, at personoplysningerne bliver behandlet på en tilstrækkelig, sikker måde, ved at nødvendige organisatoriske og tekniske tiltag er etableret og implementeret (ansvarlighed).

(kilde: Datatilsynet)

De persondata vi behandler af dig

I dette afsnit kan du se hvilke persondata vi behandler af dig. Bemærk at vi kan behandle persondata om dig i forskellige forbindelser som f.eks. medlem, bidragsyder, frivillig og deltager i en aktivitet.

Bidragsyder/medlem

Formål med indsamlingen af dine persondata.

Hos FlygtningebørnDK bruger vi dine persondata til følgende:

 • Dig som giver et bidrag/er medlem: Vi behandler dine persondata for at kunne administrere dine indbetalinger, viderebringe den nødvendige information om dine bidrag og sende og kontakte dig med markedsføringsmateriale, såfremt det er i overensstemmelse med den gældende markedsføringslov. 
 • Donor: Vi behandler dine persondata i forbindelse med projektrelaterede opgaver, herunder kontraktstyring, økonomistyring og intern rapportering til donorer, samarbejdspartnere og organisationer.

Hvordan vi indsamler personoplysninger

Når du anvender vores hjemmeside indsamler vi oplysninger både direkte og indirekte. 

Den indirekte indsamling foregår når du besøger hjemmesidens forskellige funktioner, sider og artikler. Dette kalder vi brugeradfærd og de oplysninger vi indsamler er f.eks.: IP adresse, demografisk data, besøgshistorik, browserinformationer og anden data knyttet til adfærd. Se også vores cookiepolitik. Disse informationer anvender vi bl.a. til forbedring og udvikling af FlygtningebørnDK's serviceydelser, til analyser og marketing. 

Den direkte indsamling foregår med dit samtykke. Det sker f.eks. når du downloader materiale fra hjemmesiden, skriver til os via de funktioner der findes på siden, abonnerer på vores nyhedsbrev, sender os en mail og benytter vores digitale services. Ofte er de oplysninger du giver os navn, e-mail, postnummer og mobilnummer. Afhængig af hvad du har givet samtykke til, anvender vi bl.a. disse informationer til at holde dig informeret om relevante emner inden for international konfliktløsning mv. og for at tilpasse vores kommunikation og tilbud om arrangementer til dig.

Hvilke persondata indsamler vi?

De oplysninger vi indsamler fra hjemmesiden og tilknyttede services er almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre almene personoplysninger. Det kan også være din feedback i forbindelse med onlinebaserede spørgeskemaer og undersøgelser. 

HvaD er formålet med indsamlingen?

Behandlingen af data er nødvendig for at vi kan opfylde vores kontakt med medlemmer og donorer. Det er også Flygtningebørn.dk’s legitime interesse at lagre data på personer som enten er medlemmer eller giver et bidrag. Vi er også forpligtet i henhold til bogføringsloven til at lagre data om bidragsydere i fem år plus indeværende år.

Det kan også videre være ét eller flere af følgende:

 • Holde dig informeret om emner inden for temaet børn på flugt
 • Tilpasning af Flygtningeborn’s kommunikation og tilbud om arrangementer til dig.
 • Forbedring og udvikling af Flygtningeborn’s serviceydelser.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.

Det juridiske grundlag for behandlinG

I den indirekte indsamling af data via www.flygtningeborn.dk er det juridiske grundlag en legitim interesse. Det gælder bl.a. statistik, brugerundersøgelser, internetbaseret markedsføring og analyser af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine oplevelse samt kvaliteten af Flygtningeborn’s serviceydelser. 

I den direkte indsamling af data via www.flygtningeborn.dk vil det juridiske grundlag være dit samtykke, som du giver i forbindelse med at du anvender vores services på hjemmesiden.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre RIKO efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. 

Du kan ved skriftlig anmodning til FlygtningebornDK enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen fremsendes til: info@flygtningeborn.dk

Hvor længe beholder vi dine persondata?

Såfremt du er bidragsyder hos Flygtningebørn.dk beholder vi dine persondata i den tid du er tilknyttet os i tillæg til fem år efter din sidste donation i henhold til bogføringsloven.

Bidragsydere og medlemmer  er registrerede i et register  hos FlygtningebørnDK.

Persondata på kontaktpersoner hos donorer og fonde er lagret så længe det må være relevant.

Såfremt du har indgået en betalingsaftale, kræver betalingstjenesteloven at FlygtningebørnDK skal kunne dokumentere at der er indgået en aftale på op til 13 måneder efter at aftaleforholdet ophører.

Opbevaringssikkerhed af dine personoplysninger

FlygtningebørnDK beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. FlygtningebørnDK har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.

Deling af dine personoplysninger

FlygtningebørnDK kan dele og videregive dine personoplysninger internt i foreningens administration med det formål at levere den service du har anmodet om. Vi videregiver aldrig dine data til virksomheder eller personer udenfor FlygtningebørnDK medmindre dette var udtrykkeligt beskrevet ved indsamling af dataene (for eksempel ved tilmeldelse til et arrangement hvor flere partnere udover FlygtningebørnDK er medarrangører). FlygtningebørnDK kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Links

Denne politik er alene gældende på www.flygtningeborn.dk hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du videresendes til en anden hjemmeside anbefaler vi, at du læser den persondatapolitik, der er gældende for den pågældende hjemmeside. FlygtningebørnDK påtager sig intet ansvar for andre hjemmesiders behandling af dine personlige oplysninger.

Klagemulighed

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Flygtningeborn’s behandling af dine personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til os på info@flygtningeborn.dk.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik 

Når du lander på www.flygtningeborn.dk første gang vil du se en meddelelse om, at vi benytter cookies. Flygtnigeborn.dk benytter sig af cookies til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmeside og af FlygtningebørnDK's platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger. Ønsker du ikke dette, kan du slette alle dine cookies i din browsermenu og undlade at bruge Flygtningeborn.dk’s hjemmeside.

Cookies kan genkende din computer, men kan ikke indsamle information om hvem du er, eller hvem der bruger din computer. Brugen af Flygtningeborn.dk’s hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af dig, medmindre du tilmelder dig og/eller anvender nogle af de tjenester, Flygtningeborn.dk tilbyder – dette kan f.eks. være nyhedsbreve, servicemeddelelser, chatfunktion mv.

Google Analytics og Ads

Vores hjemmeside er tilkoblet Google Analytics, så vi kan se statistikker på vores besøgende og deres brug af vores website. Informationen bruges også til kunne rette annoncering mod tidligere besøgende af vores website, fx gennem Google Ads. Vi videregiver ingen informationer og al data er derfor alene opbevaret af Google og brugt af os selv og vores kommunikationsafdeling.

Flygtningeborn.dk bruger desuden Facebook Pixel til at målrette annoncer bedre.

Alle der har opgivet personoplysninger til Flygtningeborn.dk har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger Flygtningeborn opbevarer om den pågældende. Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. 

Find yderligere oplysninger om hvordan man undgår cookies ved at følge dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Privatlivsindstillinger

Vores hjemmeside anvender de såkaldte ”cookies” (informationskapsler), der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og evt. målrette annoncer. Vores cookies påvirker også vores webdesign og dermed din brugeroplevelse herinde såfremt du fravælger dem.

Ønsker du på et senere tidspunkt at ændre dine indstillinger, kan du slette dine cookies i din browserindstilling, hvorefter denne boks kommer frem igen.

NOTE: Disse indstillinger gælder kun for den browser og enhed, du bruger i øjeblikket.