Den første tid

Eleverne skal se dokumentarfilmen Den Første Tid og lave opgaver.

Begynd med at se dokumentarfilmen Den Første Tid:

Overblik:

Opgave 1 Eleverne skal lave et kort resumé af filmen.  

Opgave 2 Eleverne skal skrive en engelsk tekst om det at være barn i Danmark.

Opgave 3 Eleverne skal redegøre for begreber:

Læringsmål:
  • Eleverne kan genfortælle filmens indhold.
  • Eleverne kan anvende centrale begreber i flygtningedebatten.
  • Eleverne kan bruge digitale – og sociale medier i fremstillingen af en opgave.

Fælles Mål

Dansk

Efter 4. klasse:

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

Efter 6. klasse:

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Engelsk

Efter 4. klasse:

Skriftlig kommunikation: Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk.

Efter 6. klasse:

Skriftlig kommunikation: Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Historisk bevidsthed
Menneskerettigheder og ligestilling
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid