Den første tid

Eleverne skal se på dokumentarfilmen "Den første tid og lave opgaver.

Læringsmål:

  • Eleverne kan skrive en engelsk tekst, og læse den op.
  • Eleverne kan genfortælle filmens indhold.
  • Eleverne kan anvende centrale begreber i flygtningedebatten.
  • Eleverne kan bruge digitale – og sociale medier i fremstillingen af en opgave.

Den Første Tid

Den Første Tid arabisk version

Opgave 1

Eleverne skal lave et kort resumé af filmen. Husk at alle film ligger tilgængeligt på Flygtningebørns Vimeo hvis de har brug for at se dele af filmen igen. Det kan være en god idé at lade eleverne læse hinandens tekster og komme med tilbagemelding.

Opgave 2

Eleverne skal skrive hele sætninger om noget i filmen, der har gjort stort indtryk på dem. Det kan være hændelser, episoder, ting der blev sagt, sagsforløb eller noget, én eller flere personer sagde eller gjorde.

Opgave 3

Eleverne skal skrive en engelsk tekst om det at være barn i Danmark. De kan inddrage deres egen hverdag, danske værdier, familiestrukturer, fritidsaktiviteter, venskab, levemåder, madvaner og religion mv. Når teksten er færdig, skal eleverne filme sig selv og uploade filmen på Duckling. Her får de mulighed for at dele deres produktion med andre elever i Danmark og flygtningebørn i nærområdet.

Opgave 4

Eleverne skal redegøre for følgende begreber:

  • Familiesammenføring
  • Uledsagede flygtningebørn
  • Værge
  • Opholdstilladelse
  • Asyl
  • FN’s flygtningekonvention

Til at gennemgå begreberne kan læreren benytte øvelsen ”Fang en Makker”.

1. Læreren siger ”Fang en makker”.

2. Eleverne går rundt i klassen med hånden i vejret. Når man finder en makker, tager man hånden ned.

3. Læreren stiller så spørgsmålet. For eksempel: Hvad ved I om familiesammenføring?

4. Eleverne taler sammen, indtil læreren siger ”Fang en makker” igen.

5. Sådan forsætter man, indtil alle begreberne ovenfor er gennemgået.


Fælles Mål

Dansk

Efter 4. klasse:

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

Efter 6. klasse:

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Engelsk

Efter 4. klasse:

Skriftlig kommunikation: Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk.

Efter 6. klasse:

Skriftlig kommunikation: Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
No items found.
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Engelsk
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
2-8 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne: