Fortællinger om hjemlande

Eleverne skal møde Jonathan fra Eritrea, Bakri fra Syrien og Zahra fra Afghanistan, som fortæller om deres hjemlande.

Vi anbefaler, at eleverne først ser videoen Hvad er en flygtning?.

Der kan være forskellige årsager til, at mennesker bliver nødt til at flygte. I dette forløb vil eleverne få kendskab til de lande, som mange flygter fra, samt årsager dertil.

Der er ligeledes udarbejdet et opgaveark til eleverne relateret til de to film. Dette kan klassen arbejde med i en fælles gennemgang, i grupper eller som individuelt arbejde. Opgavearket finder I under ”Til eleverne”.

Dette emne kan være svært at arbejde med i de små klasser, så det kan være en god idé at lave en fælles gennemgang, inden man ser de to film. På denne måde har I mulighed for at kortlægge elevernes forforståelse, inden I begynder arbejdet med filmene.

Til denne kortlægning kan I med fordel inddrage følgende spørgsmål:

  • Hvorfor bliver nogen mennesker nødt til at flygte fra det land de bor i?
  • Kender eleverne nogle personer, der har været nødt til at flygte fra det land de kommer fra?
  • Hvad vil det sige, at der er krig i et land?
  • Kender eleverne nogle lande, hvor der er krig?
  • Hvad kan være svært ved at flygte fra det land, man kommer fra?

Find filmene her:

Jonathan og Eritrea

Bakri og Syrien

Zahra og Afghanistan

Quizzer

Nedenfor finder I tre quizzer; Jonathan om Eritra, Bakri om Syrien og Zahra om Afghanistan.

Opgaverne er oprettet som quizzer på www.Kahoot.dk. Her kan eleverne lave quizzerne på tid og konkurrere med hinanden.  

Find quizzerne ved at følge de forskellige links.

Quiz om Bakri og Syrien her.

Quiz om Jonathan og Eritrea her.

Quiz om Zahra og Afghanistan her.

Læringsmål
  • Eleverne får viden om, hvorfor nogen mennesker bliver nødt til at flygte fra deres hjemland.
  • Eleverne får kendskab til lande, som børn flygter fra.

Fælles Mål:

3. – 4. Klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale og lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Sociale og kulturelle forhold
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, geografi og samfundsfag
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid