Fortællinger om hjemlande

Eleverne skal møde Jonathan fra Eritrea, Bakri fra Syrien og Zahra fra Afghanistan, som fortæller om deres hjemlande.

Vi anbefaler, at eleverne først ser videoen Hvad er en flygtning?.

Der kan være forskellige årsager til, at mennesker bliver nødt til at flygte. I dette forløb vil eleverne få kendskab til de lande, som mange flygter fra, samt årsager dertil.

Dette emne kan være svært at arbejde med i de små klasser, så det kan være en god idé at lave en fælles gennemgang, inden man ser de filmene. På denne måde har I mulighed for at kortlægge elevernes forforståelse, inden I begynder arbejdet med filmene.

Til denne kortlægning kan I med fordel inddrage følgende spørgsmål:

  • Hvorfor bliver nogen mennesker nødt til at flygte fra det land, de bor i?
  • Kender eleverne nogle personer, der har været nødt til at flygte fra det land, de kommer fra?
  • Hvad vil det sige, at der er krig i et land?
  • Kender eleverne nogle lande, hvor der er krig?
  • Hvad kan være svært ved at flygte fra det land, man kommer fra?

Find elevopgaverne nederst på siden.

Læringsmål
  • Eleverne får viden om, hvorfor nogen mennesker bliver nødt til at flygte fra deres hjemland.
  • Eleverne får kendskab til lande, som børn flygter fra.

Fælles Mål:

3. – 4. Klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale og lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Sociale og kulturelle forhold
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, geografi og samfundsfag
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid