Hvad skjer der i Afghanistan?

Læringsmål

  • Eleverne får viden om situationen i Afghanistan og hvordan det kan føre til en stigning i antal mennesker på flugt/flygtninge.


Situationen i Afghanistan er kompliceret og udvikler sig stadig. På dette kursus får eleverne kendskab til, hvad der er sket i Afghanistan før og efter Talibans overtagelse af kontrollen med landet, og hvorfor mange afghanere ikke ser andet valg end at flygte fra  deres land.


Du vil måske starte med at spørge eleverne i klassen, hvad de ved om situationen

Start med at se denne video, hvor danske studerende stiller internt fordrevne afghanske børn spørgsmål om deres liv under krigen mellem Taleban og den afghanske regering med støtte fra USA, men husk på, at denne krig er nu slut. Videoen kan du se her:

https://vimeo.com/446440726


I Drive-mappen finder du en diaspræsentation om situationen i Afghanistan (I‘m going to make a new one, I‘m not happy with it).

https://docs.google.com/presentation/d/1xsAgt8Gq8yirSKbA4piSOf-ptRsryTj6mlmZYZTWN-E/edit?usp=sharing


Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
No items found.
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Historie
Klassetrin
Udskoling
7.-10. Klasse
Undervisningstid
1-2 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Fælles mål efter 9. klasse


Dansk

Fremstilling Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Kommunikation Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.


Historie

Kronologi og sammenhæng Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Historiebrug Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.