Hverdagen i en flygtningelejr

Undervisningsforløb om at bo i en flygtningelejr. Vi følger 12-årige Khawla som er flygtet fra Syrien og nu bor i en flygtningelejr i Tyrkiet, tæt på den syriske grænse. Eleverne vil se en film og lære om hendes hverdag i lejren.

Læringsmål

  • Eleven får indblik i, hvad det vil sige at være drevet på flugt.
  • Eleven får kendskab til hverdagen i en flygtningelejr.
  • Eleven kan sammenligne sit eget liv med hverdagen i en flygtningelejr.

Introduktion

Hvad ved eleverne på forhånd om flygtningelejre? Lav en fælles gennemgang på tavlen. Du kan bruge følgende spørgsmål til at kortlægge deres forforståelse:

  • Hvad er en flygtningelejr?
  • Hvorfor bor nogen mennesker i en flygtningelejr?
  • Hvordan ser der ud i en flygtningelejr

Baggrund

Over 80 millioner mennesker er på flugt fra deres hjem. Nogle er drevet på flugt på grund af krig, konflikter, forfølgelse, hungersnød, naturkatastrofer og klimaforandringer. De er drevet væk fra det land, de kommer fra, og bag dem ligger oplevelser, der påvirker dem psykisk og fysisk. Mange er på flugt i lang tid, inden de kommer frem til et sted, hvor de kan være i sikkerhed. Nogle kommer til flygtningelejre, der er drevet af forskellige organisationer. Disse bistår flygtningene med rent vand, mad, sanitære forhold, lægehjælp, skolegang til børnene og logi. Andre flygtninge bliver nødt til at lave midlertidige løsninger og bosætte sig på må og få. Disse såkaldte ”slum-lejre” er ikke under opsyn og kontrol af organisationer, som kan assistere dem. Disse mennesker lever under meget svære levevilkår. Mange flygtninge har et stort ønske om at rejse videre til et land, hvor de kan søge om asyl og få et ordentligt sted at bo, gå i skole eller få et job. Det går ofte ikke efter planen, og de bliver boende i meget lang tid.

Aktivitet

Se filmen (3 min. 40 sek.) om Khawla - Hverdagen i en flygtningelejr i Tyrkiet - syriske Khawla fortæller - YouTube

Løs derefter opgaverne, der hører til filmen.

Kompetencemål

Efter 2. Klasse.

Læsning: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Efter 4. Klasse

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Historisk bevidsthed
Menneskerettigheder og ligestilling
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk
Klassetrin
Indskoling
1.-3. Klasse
Undervisningstid
90 min.
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne: