Hverdagen i en flygtningelejr

Eleverne skal se filmen om Khawla og lave de dertilhørende opgaver.

Baggrund

Millioner af mennesker er på flugt. Nogle er drevet på flugt på grund af krig, konflikter, forfølgelse, hungersnød, naturkatastrofer og klimaforandringer. De er drevet væk fra det land, de kommer fra, og bag dem ligger oplevelser, der påvirker dem psykisk og fysisk. Mange har været på flugt i lang tid, inden de kommer frem til et sted, hvor de kan være i sikkerhed. Nogle ender deres flugt i flygtningelejre, der er drevet af forskellige organisationer. Disse bistår flygtningene med rent vand, mad, sanitære forhold, lægehjælp, skolegang til børnene og logi. Andre flygtninge bliver nødt til at lave midlertidige løsninger og bosætte sig på må og få. Disse såkaldte ”slum-lejre” er ikke under opsyn og kontrol af organisationer, som kan assistere dem. Disse mennesker lever under meget svære levevilkår. Mange flygtninge har et stort ønske om at rejse videre til et land, hvor de kan søge om asyl og få et ordentligt sted at bo, gå i skole eller få et job. Det går ofte ikke efter planen og de bliver boende i meget lang tid.

Introduktion

Hvad ved eleverne på forhånd om flygtningelejre? Lav en fælles gennemgang på tavlen. Du kan bruge følgende spørgsmål til at kortlægge deres forforståelse:

  • Hvad er en flygtningelejr?
  • Hvorfor bor nogen mennesker i en flygtningelejr?
  • Hvordan ser der ud i en flygtningelejr

Se videoen om Khawla her:

Læringsmål for forløbet:
  • Eleven får indblik i, hvad det vil sige at være drevet på flugt.
  • Eleven får kendskab til hverdagen i en flygtningelejr.
  • Eleven kan sammenligne sit eget liv med hverdagen i en flygtningelejr.

Kompetencemål:

Efter 2. Klasse.

Læsning: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Efter 4. Klasse

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Historisk bevidsthed
Menneskerettigheder og ligestilling
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, Samfundsfag og Geografi
Klassetrin
Indskoling
1.-3. Klasse
Undervisningstid