Hverdagen i en flygtningelejr

Eleverne skal se filmen om Khawla og lave de dertilhørende opgaver.

Baggrund

Millioner af mennesker er på flugt. Nogle er drevet på flugt på grund af krig, konflikter, forfølgelse, hungersnød, naturkatastrofer og klimaforandringer. De er drevet væk fra det land, de kommer fra, og bag dem ligger oplevelser, der påvirker dem psykisk og fysisk. Mange har været på flugt i lang tid, inden de kommer frem til et sted, hvor de kan være i sikkerhed. Nogle ender deres flugt i flygtningelejre, der er drevet af forskellige organisationer. Disse bistår flygtningene med rent vand, mad, sanitære forhold, lægehjælp, skolegang til børnene og logi. Andre flygtninge bliver nødt til at lave midlertidige løsninger og bosætte sig på må og få. Disse såkaldte ”slum-lejre” er ikke under opsyn og kontrol af organisationer, som kan assistere dem. Disse mennesker lever under meget svære levevilkår. Mange flygtninge har et stort ønske om at rejse videre til et land, hvor de kan søge om asyl og få et ordentligt sted at bo, gå i skole eller få et job. Det går ofte ikke efter planen, og de bliver boende i meget lang tid.

Introduktion

Hvad ved eleverne på forhånd om flygtningelejre? Lav en fælles gennemgang på tavlen. Du kan bruge følgende spørgsmål til at kortlægge deres forforståelse:

  • Hvad er en flygtningelejr?
  • Hvorfor bor nogle mennesker i en flygtningelejr?
  • Hvordan ser der ud i en flygtningelejr

Se filmen om Khawla:

Find elevopgaverne nederst på siden.

Læringsmål for forløbet:
  • Eleven får kendskab til, hvad det vil sige at være drevet på flugt.
  • Eleven får kendskab til hverdagen i en flygtningelejr.
  • Eleven sammenligner sit eget liv med livet i en flygtningelejr.
  • Eleven kan tale om levevilkår, der fremmer eller nedsætter ens sundhed og livskvalitet.

Fælles Mål:

Dansk

Efter 6. Klassetrin

Læsning: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Efter 6. Klasse

Sundhedsfremme

Færdighedsmål: Eleven kan analysere normer og idealer for sundhed.

Vidensmål: Eleven har viden om normer og idealer for sundhed.

Livsstil

Fase 1

Færdighedsmål: Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes.

Vidensmål: Eleven har viden om børns ret til beskyttelse mod fysisk, psykisk og digitalt overgreb

Levevilkår

Fase 1

Færdighedsmål: Eleven kan analysere, hvordan sundhed påvirkes af levevilkår.

Vidensmål: Eleven har viden om samspil mellem sundhed, trivsel og levevilkår.

Rettigheder

Fase 1:

Færdighedsmål: Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes.

Vidensmål: Eleven har viden om børns ret til beskyttelse mod fysisk, psykisk og digitalt overgreb.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Sociale og kulturelle forhold
Historisk bevidsthed
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, Sundhedsundervisning, Geografi, Historie og Samfundsfag
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. klasse
Undervisningstid