Dilemmademokratiet: Love Child

Eleverne spiller dilemmaspillet, hvor de skal tage stilling til de dilemmaer, der opstår i dokumentaren Love Child.

Dilemmademokratiet

Love Child er et dilemmaspil som er bygget op om en dokumentarfilm fra 2019 af sammen navn. Undervejs følger I en families rejse ud af deres hjemland, i jagten på et bedre liv. Dilemmaspillet er bygget op omkring 3 forskellige dilemmaer som hovedpersonerne i filmen står overfor på deres rejse.

Find spillet her.

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Eleverne skal via deres smartphones enten downloade app’en Dilemmademokratiet eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver de den trecifrede kode, der er angivet på din startside. Når alle elever har indtastet koden, kan du nu trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu debatterer eleverne for og imod i det fremstillede dilemma. Her kan det tilhørende argument-ark benyttes for at give inspiration og sikre alsidighed i debatten. Find argument-arket her.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres elevernes smartphones og de kan stemme ud fra deres personlige holdning. Således fortsætter spillet til alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises der en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

Spillet forudsætter at eleverne kender begreber som: lovgivning, menneskerettigheder og konventioner.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Samfundsfag, Dansk, Geografi og Historie
Klassetrin
Ungdomsuddannelserne
8.-10. klasse og gymnasie
Undervisningstid
1 lektion
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.