Dilemmademokratiet

I to interaktive dilemmaspil præsenteres eleverne for situationer, der lægger op til stillingtagen og debat.

Dette undervisningsmateriale indeholder to interaktive dilemmaspil, hvor eleverne aktiveres og skal tage stilling til forskellige dilemmaer.

I 'Flygtningene Kommer' følger man en iransk flygtnings asylproces. Der bliver vist små filmbidder, hvor man præsenteres for situationer og problematikker, hvor man skal tage en beslutning på vegne af den danske stat. Altså ikke ud fra, hvordan man tror reglerne i virkeligheden er, men hvad man selv synes. Man stemmer hver især vha. en app (vejledning findes i elevopgaverne nedenfor). Når der er stemt og et fælles resultat er nået, fortæller en ny videosekvens, hvordan reglerne egentlig er.

I 'Love Child' er et dilemmaspil følger man en families rejse ud af deres hjemland, i jagten på et bedre liv. Dilemmaspillet er bygget op omkring 3 forskellige dilemmaer som hovedpersonerne i filmen står overfor på deres rejse. 'Love Child' er bygget op om en dokumentarfilm fra 2019 af sammen navn.

Dilemmaspillene er udviklet af Levende Menneskerettigheder og kan også findes på dilemmademokratiet.dk.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Sociale og kulturelle forhold
Menneskerettigheder og ligestilling
Overblik over forløbet
Fag
Samfundsfag, Dansk, Geografi og Historie
Klassetrin
Ungdomsudd.
Gymnasie
Undervisningstid