Etiopiens Konfliktfyldte Klima 5: Nyhedsudsendelse

Eleverne skal producere en nyhedsudsendelse om emnet.

I skal forestille dig, at I arbejder for en kendt nyhedsstation, som f.eks. Danmarks Radio (DR) eller TV2, og I skal i den forbindelse lave en nyhedsudsendelse, der dækker nogle af de aktuelle begivenheder i Etiopien med fokus på konflikt, klima, migration og vand. Du skal tage udgangspunkt i webdocen og det tilhørende video- samt billedmateriale, der netop kan bruges som referencer til din (gruppes) nyhedsudsendelse. Her anbefales det, at både interviews og grafisk materiale fra webdocen bruges innovativt til at forklare mulige årsager, løsninger og forebyggelse af klimaforandringer samt konflikt.


I skal i jeres grupper af 4-6 personer fordele jer i roller for at kunne påbegynde jeres arbejde.

Planlæg

I skal nu planlægge indholdet i jeres nyhedsudsendelse ved først at vælge et emne, I gerne vil arbejde med - f.eks. migration eller vand. I skal skrive jeres idéer ned til, hvad I kan inkludere af materiale fra webdocen (f.eks. videoen: “Two girls”, hvor der bliver talt om 1. de problemer samfundet står over for som f.eks. adgang til rent vand, skole og elektricitet, 2. hvorfor en brønd i deres lokalområde er vigtig, og hvilken forskel det gør for bl.a pigerne, 3. vigtigheden af en mere lige geografisk- og demografisk fordeling af vandressourcer i landet, da det vil styrke Etiopiens modstandsdygtighed, og 4. vigtigheden af en stærk og god infrastruktur, da vandet i Etiopien ikke kun er et problem, men også en mulighed).

Producer

I skal nu producere et manuskript med udgangspunkt i jeres idéer, hvor I skal inkludere:

En beskrivelse af konflikten.

a. Hvorfor er der konflikter?

b. Hvem er konflikten mellem?

c. Er konflikten voldelig og væbnet?

d. Hvem går konflikten ud over?

En beskrivelse af klimaet

a. Hvad er konsekvenserne af klimaforandringerne?

b. Hvordan påvirker klimaforandringer de lokale i Etiopien?

c. Hvordan er vejret i Etiopien? er det varmt, koldt, tørt, vådt, er der ekstreme

d. Vejrforhold, temperaturstigninger (El Niño)?

En beskrivelse af flygtninge/migrations tilstanden i landet

a. Er der mange eller få flygtninge, migranter og internt fordrevne?

b. Hvorfor ligger den transnationale migration på et langt lavere niveau end den interne?

c. Hvordan påvirker migrationen de områder der modtager dem?

d. Kan migration lede til ekstreme valg, som at blive en del af militærgrupper for at  overleve?

Når I får færdiggjort et manuskript og fordelt jeres roller, skal kamerapersonen filme nyhedsudsendelsen med et kamera fra skolen eller en mobiltelefon, hvis andet ikke er muligt.

Præsenter

Når I har et færdigt produkt, skal jeres nyhedsudsendelse præsenteres og vises til resten af klassen. Der bliver mulighed for spørgsmål fra jeres klassekammerater efterfølgende. I kan i klassen stemme om, hvem der har produceret den bedste nyhedsudsendelse for at gøre det lidt sjovere

https://konfliktklima.webflow.io/etiopien/etiopiens-konfliktfyldte-klima

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Klassetrin
Ungdomsuddannelserne
Gymnasie
Undervisningstid
2-3 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.