Etiopiens Konfliktfyldte Klima

Etiopiens Konfliktfyldte Klima er henvendt gymnasieelever som dykker ned i de komplekse og interagerende dynamikker mellem klimaforandringer og konflikt.  

Klimaforandringer udfordrer befolkningens sikkerhed, en etno-føderal struktur skiller landet, mens et stigende antal konflikter internt i landet driver store migrationsstrømme.

Materialet er udviklet som del af RIKOs (www.riko.nu) projekt om konflikt og klimaforandringer støttet af Danida oplysningsbevilling. RIKO og Flygtningebørn.dk er alene ansvarlig for indholdet og brugen af materialet, der ikke afspejler Danidas holdninger.

Eleverne skal lave opgaver på baggrund af disse to film:

Læringsmål:

• At du, med udgangspunkt i empirisk materiale, kan udvikle dine evner til at formulere  samfundsfaglige problemstillinger.

• At du får bekendtskab til Etiopiens konfliktfyldte klima.

• At du kan sammenligne og forklare sammenhængen mellem klimaforandringer og konflikt, samt dets betydning på lokale og globale forhold.

• At du kan diskutere og tage stilling til aktuelle globale problemstillinger

• At du kan tænke løsningsorienteret med et kritisk blik.

Forløb:

Læs, Forstå, Definér og Redegør

Med udgangspunkt i Webdok-afsnit 4.1.0 og 4.1.1, skal du orienterer dig og fordybe dig i materialet om Etiopiens konfliktfyldte klima, med fokus på at identificere de mange former for konflikt. Se også RIKOs video “Street int 10” for at høre, hvad de lokale i Etiopien har at sige, om det konfliktfyldte klima i Etiopien.

I skal 2-og-2 informationssøge, og redegøre for følgende begreber: voldelig konflikt, væbnet konflikt, etnisk konflikt, internt fordreven person, migrant, flygtning og klimaforandringer med udgangspunkt i Etiopien som kontekst. Disse definitioner- og redegørelser af koncepterne skal være med til at gøre dig i stand til at undersøge, forstå og forklare globale samfundsmæssige problemstillinger.

Som inspiration til gode kilder kan du finde definitioner på:

- Uppsala Conflict Data Program: https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/

- Our World in Data: https://ourworldindata.org/war-and-peace- Uppsala Conflict Data Program: https://ucdp.uu.se/exploratory

- Røde Kors: https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/krigens-regler/faq/hvad-er-en-krig

- Delphipages.live: https://delphipages.live/da/verdenshistorie/krige-kampe-og-vaebnede-  konflikter/ethnic-conflict

- DFUNKs hjemmeside: https://dfunk.dk/hvad-er-en-flygtning/

- Ord og begreber i flygtninge-debatten:  https://www.dr.dk/ligetil/indland/ord-og-begreber-i-flygtninge-debatten

- Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-  danmark/for-frivillige/vaerktojskassen/fakta-om-flygtninge/

- Klimaleksikon: https://klimaleksikon.dk/klimaforandringer

Samle op og Diskutere

Med jeres viden skal I nu samle op på øvelsen i klassen, og have en diskussion om Etiopiens konfliktfyldte klima. Med udgangspunkt i Webdok-afsnit 4.1.1 “Etiopiens mange konflikter”, skal I nu besvare og diskutere følgende:

1. Hvorfor stiger internt konflikter i Afrika?

2. Hvilken betydning har etniske konflikter på civilbefolkningen i Etiopien?

3. Konsekvenserne af klimaforandringer er bl.a. mere ekstreme vejrhændelser som f,eks.  ekstrem tørke og stormflod. Hvilken betydning har det for skrøbelige samfund når  der er tørke gennem længere perioder, eller når høsten slår fejl pga. for meget eller  intet regn?

4. Hvad sker der når flere etniske stammer pludselig skal konkurrere om de få ressourcer, som f.eks. brønde og græsningsarealer?

5. Hvad sker der med børnene? Kan de komme i skole, eller skal de arbejde for at få mad på bordet?

6. Kan børnene fra forskellige stammer gå i skole sammen, uden konflikt?

7. Hvad tænker I om konflikt? Kan konflikt forebygges? Skal vi blande os?

Find elevopgaverne i bunden af siden.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Samfundsfag
Klassetrin
Ungdomsudd.
Gymnasie
Undervisningstid
90-120 min
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

SAMFUNDSFAG

 • Eleven får indsigt i international politik, og kan diskutere hvordan disse politiske samfundsfaglige problemstillinger udmønter sig i en mere konkret problemstilling.
 • Eleven kan sammenligne og forklare sammenhængen mellem klimaforandringer og konflikt, samt dets betydning på lokale og globale forhold.
 • Eleven lærer at analyserer og fortolke FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling for, at kunne sætte dem i relation til de problemer som Etiopien står over for, og sammen tænke løsningsorienteret.
 • Eleven kan tænke objektivt, og forklare sammenhænge og processer omkring magt og politik.
 • Eleven kan anvende samfundsvidenskabelige metoder (kvalitativ og kvantitativ metode), herunder gøre brug af interviews og tabeller.
 • Eleven kan bruge deres viden om en konkret politisk problemstilling, og sætte den i relation til dansk udenrigs, sikkerheds og international politik ved at diskuterer de forskellige politiske partiers holdninger og meninger i forhold til denne.
 • Eleven kan tænke løsningsorienteret med et kritisk blik.
DANSK
 • Eleven får opgaver der veksler mellem skriftligt arbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde.
 • Eleven kan arbejde selvstændigt med skriftlige opgaver.
 • Eleven lærer at arbejde med den mundtlige fremstilling.
 • Eleven kan forholde sig analytisk, og få kendskab til forskellige udtryksformer i det mediemæssige stofområde, som også kan være eksamensforberedende.
 • Eleven, med udgangspunkt i empirisk materiale, kan udvikle deres evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.
 • Eleven kan bruge forskellige kilder målrettet og kritisk.
 • Eleven lærer at sammentænke flere af FN’s Verdensmål og formår at sætte dem i relation til konflikt.