Etiopiens Konfliktfyldte Klima

Etiopiens Konfliktfyldte Klima er henvendt gymnasieelever som dykker ned i de komplekse og interagerende dynamikker mellem klimaforandringer og konflikt. Klimaforandringer udfordrer befolkningens sikkerhed, en etno-føderal struktur skiller landet, mens et stigende antal konflikter internt i landet driver store migrationsstrømme.

Materialet er udviklet som del af RIKOs (www.riko.nu) projekt om konflikt og klimaforandringer støttet af Danida oplysningsbevilling. RIKO og Flygtningebørn.dk er alene ansvarlig for indholdet og brugen af materialet, der på ingen måde afspejler Danida's holdninger.

https://youtu.be/PNDnPeyJqsg

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Samfundsfag
Klassetrin
Ungdomsudd.
Gymnasie
Undervisningstid
90-120 min
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

SAMFUNDSFAG

 • Eleven får indsigt i international politik, og kan diskutere hvordan disse politiske samfundsfaglige problemstillinger udmønter sig i en mere konkret problemstilling.
 • Eleven kan sammenligne og forklare sammenhængen mellem klimaforandringer og konflikt, samt dets betydning på lokale og globale forhold.
 • Eleven lærer at analyserer og fortolke FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling for, at kunne sætte dem i relation til de problemer som Etiopien står over for, og sammen tænke løsningsorienteret.
 • Eleven kan tænke objektivt, og forklare sammenhænge og processer omkring magt og politik.
 • Eleven kan anvende samfundsvidenskabelige metoder (kvalitativ og kvantitativ metode), herunder gøre brug af interviews og tabeller.
 • Eleven kan bruge deres viden om en konkret politisk problemstilling, og sætte den i relation til dansk udenrigs, sikkerheds og international politik ved at diskuterer de forskellige politiske partiers holdninger og meninger i forhold til denne.
 • Eleven kan tænke løsningsorienteret med et kritisk blik.

DANSK

 • Eleven får opgaver der veksler mellem skriftligt arbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde.
 • Eleven kan arbejde selvstændigt med skriftlige opgaver.
 • Eleven lærer at arbejde med den mundtlige fremstilling.
 • Eleven kan forholde sig analytisk, og få kendskab til forskellige udtryksformer i det mediemæssige stofområde, som også kan være eksamensforberedende.
 • Eleven, med udgangspunkt i empirisk materiale, kan udvikle deres evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.
 • Eleven kan bruge forskellige kilder målrettet og kritisk.
 • Eleven lærer at sammentænke flere af FN’s Verdensmål og formår at sætte dem i relation til konflikt.

Elevopgaver i forløbet