Klimaudfordringer i Etiopien: 9. Essay

Eleverne skal reflektere over emnet i et essay.

I skal skrive et essay, hvor I får muligheden for at dele jeres overvejelser og refleksioner

om Etiopiens Konfliktfyldte Klima. I skal tage udgangspunkt i et af følgende temaer:

1. Krig

2. (Etnisk) Konflikt

3. Klima

4. Migration

5. Stærke institutioner

6. Kvinder i udvikling

7. Vand som fredsskabende middel

8. Fred

https://konfliktklima.webflow.io/etiopien/etiopiens-konfliktfyldte-klima

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Samfundsfag
Klassetrin
Ungdomsuddannelserne
Gymnasie
Undervisningstid
2-3 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.