Etiopiens Konfliktfyldte Klima 7: Dilemmaspil

Eleverne skal tage stilling til svære dilemmaer vedrørende emnet.

Du vil få som lektie, at skulle læse om, hvad et dilemmaspil er. Ydermere, skal du orienterer dig i dette link omhandlende FN, Fred og Sikkerhed, som vil være dig nyttigt under dilemmaspillet: https://www.globalis.dk/tema/konflikt-og-fred/fn-fred-og-sikkerhed

Læreren læser forskellige dilemmaer op for klassen, som du skal forholde dig til. Du skal her bruge al din viden fra tidligere opgaver. Du kan som fordel læse dilemmaerne igennem for at forberede dig:

Dilemma 1: Bør Danmark engagere sig i konflikt i et andet land, som i f.eks. Etiopien?

Dilemma 2: Har FN en speciel rolle for at sikre fred i Etiopien?

Dilemma 3: Skal Danmark bidrage med flere økonomiske midler til konflikt, og skal Danmark være en del af NATO?

Dilemma 4: Giver det mening at investerer penge i en brønd, hvis den alligevel bliver ødelagt af stærke og mere magtfulde klaner?

Efterfølgende diskussion: Der samles nu op i klassen, hvor alle er velkomne til at dele deres tanker om konflikt, klima, migration, fred, fredsopbygning og international udvikling.

https://konfliktklima.webflow.io/etiopien/etiopiens-konfliktfyldte-klima

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Samfundsfag
Klassetrin
Ungdomsuddannelserne
Gymnasie
Undervisningstid
2-3 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.