Internt fordrevne flygtninge: 1. Undersøg emnet

Eleverne skal lave opgaver om internt fordrevne flygtninge.

1)    Internal Displacement Monitoring Centre er en organisation, der beskæftiger sig med verdens internt fordrevne personer. Gå ind på organisationens hjemmeside https://www.internal-displacement.org og find ud af de primære årsager til, at folk flygter internt i deres eget land. Hvilken rolle spiller klima og konflikt? Brug fem minutter i gruppen på at diskutere mulige årsager til at flygte internt i sit eget land fremfor at forlade det helt.  

2)   I skal nu finde ud af, hvilke forskelle der er i flygtninges og ”internt fordrevne personers” ret til beskyttelse. Hvilke konventioner er man dækket af som flygtning? Og hvilke love er man dækket af som internt fordreven person? Denne video fra FN er et godt sted at starte: Https://www.youtube.com/watch?v=DCzpVQkencw. Brug fem minutter på at diskutere internt i gruppen, hvad I er kommet frem til.  

3)    ”Repatriering” fremhæves ofte som en af de vigtigste løsninger på verdens udfordringer med flygtninge. I skal nu undersøge, hvad repatriering betyder. Hvorfor er repatriering positivt? Kan repatriering også være negativt? Hvilke fordele og ulemper er der ved at repatriere flygtninge til deres oprindelseslande? Og har Danmark en repatrieringspolitik?  

4)    Læreren har nu ordet. I skal sammen i klassen bruge 10-15 minutter på at diskutere, hvad grupperne er kommet frem til i de første 3 opgaver. Hvad er årsagerne til, at folk bliver internt fordrevet? Hvilke juridiske forskelle er der på flygtninge og internt fordrevne personer? Og hvad har I fundet ud af om repatriering?

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, geografi, historie og samfundsfag.
Klassetrin
Ungdomsuddannelserne
Udskoling og Gymnasie
Undervisningstid
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.