Internt fordrevne

Eleverne skal lave opgaver, der omhandler internt fordrevne flygtninge.

Introduktion

Vi hører ofte om flygtninge. Over 100 millioner mennesker i verden er tvunget på flugt fra deres hjem. Men vidste du, at over halvdelen af disse mennesker faktisk ikke har forladt deres land? De er flygtet fra ét sted i deres land til et andet.

Sådanne flygtninge kaldes ”internt fordrevne personer” – forkortet IDP på engelsk - og på verdensplan er der cirka 60 millioner mennesker, som er fordrevet internt i deres eget land, ifølge FNs flygtningeorganisation UNHCR. Men der er stor forskel på at være flygtning og være en internt fordrevet person, selvom begge er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem.

Se denne film om Internt fordrevne i Syrien, inden I begynder på opgaverne:

Varighed: 6 min.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Samfundsfag, geografi, historie og dansk.
Klassetrin
Ungdomsudd.
Udskoling og Gymnasie
Undervisningstid