Internt fordrevne flygtninge: 2. Rapport

Eleverne skal udarbejde en rapport om situationen i et specifikt land.

1)    I grupperne skal I fokusere på hver jeres tildelte land. I skal bruge denne lektion på at undersøge flygtningesituationen i landet.

Hvad er årsagerne til, at der er mange internt fordrevne personer I jeres fokusland?

Under hvilke forhold lever de internt fordrevne personer?

Hvordan ser fremtidsperspektiverne ud for landets internt fordrevne personer?

Er der udsigt til, at de kan blive repatriereret til deres hjem?

I skal udarbejde en grupperapport på 2-3 sider, hvor I forsøger at besvare disse spørgsmål. Den afleveres på en dato fastsat af jeres lærer.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, geografi, historie og samfundsfag.
Klassetrin
Ungdomsuddannelserne
Udskoling og Gymnasie.
Undervisningstid
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.