Min Flugt: 1. Dagbog

Eleverne skal se filmen "Min Flugt" og lave opgaver.

Du skal forestille dig, at du enten er Ghaith eller Abdul. Skriv i dagbogsform om én af de dage, hvor de flygter fra Syrien til Europa. Du skal huske, at dagbogsformen er en autentisk tekst. Det vil sige, at man skriver om det, der er sket, og hvad man har tænkt og følt. Man kender tid og sted og man beskriver hændelserne i kronologisk rækkefølge. Man kan også bruge citater mv. Teksten skal fylde minimum en side.

Du kan finde information og vejledning om dagbogsgenren her.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Klassetrin
Udskoling
7. - 10. klasse
Undervisningstid
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.