Min flugt

Eleverne skal se dokumentaren "Min Flugt" og derefter lave opgaver på baggrund af filmen.

Start med at se filmen "Min Flugt"

Find elevopgaverne nederst på siden.

Overblik:

Opgave 1 Eleverne skal vælge at skrive dagbog om én af drengenes dag, da de flygtede fra Syrien.

Opgave 2 Eleverne skal forholde sig til aspekter af filmen og handlingen, som de undrer sig over.

Opgave 3 Eleverne skal tegne drengenes rute på et Europakort.

Opgave 4 Afspil podcasten om Mahmoud og Hannahs flugt for klassen.

Opgave 5 Eleverne skal beskrive den nuværende situation i Syrien, og risikoen ved at rejse tilbage.

Opgave 6 Eleverne skal redegøre for begreber.

Opgave 7 Eleverne skal undersøge flygtningebørns levevilkår og situation.

Opgave 8 Eleverne skal analysere to klip fra filmen.

Læringsmål for forløbet:
  • Eleven kender til dagbogsgenren og kan skrive en tekst, hvor han/hun bruger de forskellige genretræk.
  • Eleven har kundskaber om Europas grænser, landenes placeringer og de flugtruter, der benyttes.
  • Eleven er fortrolig med begreber, der bruges i flygtningedebatten.
  • Eleven får kendskab til, hvad det betyder at være på flugt.

Fælles mål

Dansk

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Samfundsfag

Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og kommemed forslag til handlinger.

Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Geografi

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Historisk bevidsthed
Sociale og kulturelle forhold
Menneskerettigheder og ligestilling
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, Samfundsfag og Geografi
Klassetrin
Udskoling
7.-10. Klasse
Undervisningstid