Min Flugt

Eleverne skal se på filmen "Min Flugt" og lave opgaver.

Læringsmål

 • Eleven kender til dagbogsgenren og kan skrive en tekst, hvor han/hun bruger de forskellige genretræk.
 • Eleven har kundskaber om Europas grænser, landenes placeringer og de flugtruter, der benyttes.
 • Eleven er fortrolig med begreber, der bruges i flygtningedebatten.
 • Eleven får kendskab til, hvad det betyder at være på flugt.

Eleverne skal se på filmen "Min Flugt" og lave opgaver. Filmen kan findes her:

Min Flugt

Min Flugt arabisk version

Opgave 1

Eleverne skal vælge at skrive dagbog om én af drengenes dag, da de flygtede fra Syrien.

Det kan være en god idé at tale genretræk i fællesskab, inden de går i gang med opgaven.

Find information og vejledning om dagbogsgenren her.

Opgave 2

Eleverne skal forholde sig til aspekter af filmen og handlingen, som de undrer sig over, eller som de ikke forstår. Bagefter går de sammen 2-3 stykker, og præsenterer deres spørgsmål for hinanden. Kan de besvare hinandens spørgsmål?

Opgave 3

Eleverne skal tegne drengenes rute på et Europakort.

Husk at de kan gå tilbage til filmen, som ligger online på www.flygtningebørn.dk, hvis der er dele af forløbet, de ikke husker.

En oversigt over flugtruter igennem Europa findes her.  

Opgave 4

Afspil podcasten om Mahmoud og Hannahs flugt for klassen. Podcasten kan I finde her. Historien starter 26:56 min. inde i podcasten. Som opgave til podcasten skal eleverne springe 20 år frem i tiden, og skrive videre på historien om Mahmoud og hans familie. Hvad skete der videre i deres liv? Hvad skete der med Hannah? Eleverne skal skrive mindst én side.

Opgave 5

Eleverne skal beskrive den nuværende situation i Syrien, og risikoen ved at rejse tilbage.

I kan finde opdateringer og information om situationen og borgerkrigen i Syrien på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside her og på faktalink her.  

Opgave 6

Eleverne skal redegøre for følgende begreber:

 • Migrant
 • Flygtninge
 • Indvandrer
 • Asyl
 • Asylansøger
 • Familiesammenføring
 • Internt fordrevne
 • Kvoteflygtning
 • FN’s Flygtningekonvention

Til gennemgang af denne opgave kan I lave øvelsen ”Dobbeltcirklen”:

1. Halvdelen af klassen laver en cirkel og vender ansigtet udad.

2. Resten af klassen danner en ny cirkel rundt om den anden cirkel, således at de står ansigt til ansigt med den inderste cirkel.

3. Nu har alle i klassen fået en makker.

4. Læreren siger eksempelvis ”Ydercirkel, forklar begrebet asyl”. Så skal alle, som står i den yderste cirkel forklare begrebet.

5. Når de har gjort det, rykker en af cirklerne til højre, så man får en ny makker.

6. Eleverne skal derefter forklare et nyt begreb.

7. Fortsæt til alle begreberne er gennemgået.

Find instruktioner til ”Dobbeltcirklen” her.

Opgave 7

Mange børn i nærområderne lider. Eleverne skal undersøge disse børns levevilkår og situation. Deres undersøgelser skal danne grundlag for et digt, som de selv skal skrive. Digtet skal omhandle flygtningebørnenes situation og levevilkår. Forinden denne opgave kan det være en fordel at gennemgå digtgenren i fællesskab.

Opgave 8 – 11

I de følgende opgaver skal eleverne analysere to klip fra filmen.

Find information og vejledning til filmanalyse her.

Fælles mål

Dansk

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Samfundsfag

Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og kommemed forslag til handlinger.

Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Geografi

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
No items found.
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, Samfundsfag og Geografi
Klassetrin
Udskoling
7.-10. Klasse
Undervisningstid
6-8 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne: