Min flugt 3

Eleverne skal tegne drengenes rute på et Europakort.

Til denne opgave skal du bruge et kort. Du kan eksempelvis printe et kort fra Google Maps. Hvis du ikke kan huske nogle dele af filmen, så husk at filmen ligger tilgængelig på Flygtningebørns Vimeo, hvor du kan gense dele af eller hele filmen, så tit du vil.

a) Tegn Ghaith og Abduls rejse igennem Europa. Hvilke lande og byer passerer de? Rejser de over et hav?

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Natur/Teknologi
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
1 lektion
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.