Min flugt

Eleverne skal se på dokumentarfilmen "Min flugt" og lave opgaver.

Eleverne skal se dokumentarfilmen "Min flugt" og lave opgaver.

Se filmen her

Arabisk version her

Opgave 1

Eleverne skal vælge at skrive dagbog om én af drengenes dag, da de flygtede fra Syrien.

Det kan være en god idé at tale genretræk i fællesskab, inden de går i gang med opgaven.

Find information og vejledning om dagbogsgenren her.

Opgave 2

Eleverne skal forholde sig til aspekter af filmen og handlingen, som de undrer sig over, eller som de ikke forstår. Bagefter går de sammen 2-3 stykker, og præsenterer deres spørgsmål for hinanden. Kan de besvare hinandens spørgsmål?

Opgave 3

Eleverne skal tegne drengenes rute på et Europakort.

Husk at de kan gå tilbage til filmen, som ligger online på www.flygtningebørn.dk, hvis der er dele af forløbet, de ikke husker.

En oversigt over flugtruter igennem Europa findes her.  

Opgave 4

Eleverne skal redegøre for følgende begreberne:

 • Migrant
 • Flygtninge
 • Indvandrer
 • Asyl
 • Asylansøger
 • Familiesammenføring
 • Internt fordrevne
 • Kvoteflygtning
 • FN’s Flygtningekonvention

Til gennemgang af denne opgave kan I lave øvelsen ”Dobbeltcirklen”.

1. Halvdelen af klassen laver en cirkel, og resten af klassen danner en ny cirkel udenpå den anden.  Indercirklen og ydercirklen vender hovedet mod hinanden, således at alle i klassen får en makker.

2. Læreren siger for eksempel: ”Ydercirkel, forklar begrebet asyl”. Når de har gjort det, rykker en af cirklerne til højre, så man får en ny makker.

3. Eleverne skal derefter forklare et nyt begreb.

4. Fortsæt til alle begreberne er gennemgået.

Find mere information om udførelsen af øvelsen her.

Fælles Mål

Dansk

Kompetencemål

Læsning

3. – 4. klasse: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

5. – 6. klasse: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Fremstilling

3. -4 klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

5. – 6. klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Kommunikation

3. – 4. klasse: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

5. – 6 klasse: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Natur og Teknologi

Kompetencemål

Modellering

5. – 6. klasse: Eleven kan designe enkle modeller

Perspektivering:

5. – 6. klasse: Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
No items found.
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Natur/Teknologi
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
2-8 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Læringsmål

 • Eleverne kender til dagbogsgenren og kan skrive en tekst, hvor han/hun bruger de forskellige genretræk.
 • Eleverne har kendskab til Europas grænser, landes placeringer og hvilke flugtruter, der benyttes.
 • Eleverne er fortrolige med begreber, der bruges i flygtningedebatten.
 • Eleverne får kendskab til, hvad det betyder at være alene på flugt.