Min flugt

Eleverne skal se dokumentarfilmen "Min flugt" og lave opgaver.

Eleverne starter med at se filmen "Min Flugt"

(Arabisk version her)

Find elevopgaverne i bunden af siden.

Læringsmål for forløbet:
  • Eleverne kender til dagbogsgenren og kan skrive en tekst, hvor han/hun bruger de forskellige genretræk.
  • Eleverne har kendskab til Europas grænser, landes placeringer og hvilke flugtruter, der benyttes.
  • Eleverne er fortrolige med begreber, der bruges i flygtningedebatten.
  • Eleverne får kendskab til, hvad det betyder at være alene på flugt.

Fælles Mål:
Dansk

Kompetencemål

Læsning

3. – 4. klasse: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

5. – 6. klasse: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Fremstilling

3. -4 klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

5. – 6. klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Kommunikation

3. – 4. klasse: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

5. – 6 klasse: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Natur og Teknologi

Kompetencemål

Modellering

5. – 6. klasse: Eleven kan designe enkle modeller

Perspektivering:

5. – 6. klasse: Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Sociale og kulturelle forhold
Historisk bevidsthed
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Natur/Teknologi
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
2-8 lektioner