Min flugt 4

I denne opgave skal du redegøre flygtningebegreber.

I denne opgave skal du redegøre for følgende begreber:

  • Migrant
  • Flygtninge
  • Indvandrer
  • Asyl
  • Asylansøger
  • Familiesammenføring
  • Internt fordrevne
  • FN’s Flygtningekonvention.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Natur/Teknologi
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
1 lektion
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.