Ming flugt 2

Hvad i filmen gjorde størst indtryk på dig, og hvad undrer du dig mest over? Skriv hele sætninger. Sæt dig sammen med nogle fra klassen, og gennemgå dine punkter. Kan de svare på dine spørgsmål? I skal vælge tre punkter, som I præsenterer for klassen.

Hvad i filmen gjorde størst indtryk på dig, og hvad undrer du dig mest over?  Skriv hele sætninger. Sæt dig sammen med nogle fra klassen, og gennemgå dine punkter. Kan de svare på dine spørgsmål? I skal vælge tre punkter, som I præsenterer for klassen.


Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Menneskerettigheder og ligestilling
Historisk bevidsthed
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og Natur/Teknologi
Klassetrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
1 lektion
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne:

Elevopgaver i forløbet

No items found.