Danmarksmissionen: Danske Kerneværdier

‍I en serie på ti små film tester tre flygtningebørn de værdier, som danskerne har udpeget til at være i den såkaldte “Danmarkskanon”. For hver værdi er der udover videoerne produceret tilhørende elevopgaver.

Danmarkskanonen: Velfærdssamfundet, Kønsligestilling, Den Kristne Kulturarv, Frisind, Hygge, Tillid, Foreningsliv og Frivillighed, Lighed for Loven, Frihed, Det danske Sprog.

Danmarkskanonen består af ti værdier, som danskerne har stemt på og udpeget som særligt danske. De fleste skoleelever vil i dag have en implicit forståelse af, hvad værdierne betyder. Værdierne har været med til at forme os alle sammen som danskere og er en del af vores identitet. Men hvordan kommer værdier som tillid, hygge og velfærdssamfundet til udtryk i vores globaliserede samfund i dag? Er de stadig vigtige? Og hvorfor?

FlygtningebørnDK har produceret ti videoer med dertilhørende undervisningsmateriale, hvor eleverne skal diskutere værdiernes betydning for aktuelle og fremtidige problemstillinger i vores globaliserede samfund. Igennem de ti videoer bliver eleverne introduceret til kanonværdierne igennem øjnene på flygtningebørnene Bakri, Sami og Zahra, der ikke har den samme implicitte forståelse af, hvad værdierne betyder. Bakri, Sami og Zahra tager rundt i Danmark og undersøger, stiller spørgsmål, bliver klogere på og ikke mindst tager stilling til, hvad de danske kanonværdier betyder for danskerne og det danske samfund i dag.

Igennem arbejdet med videoerne og undervisningsmaterialet bliver værdierne stillet i relation til integrationen af ikke-etniske danskere for på den måde at udfolde værdiernes mening fra en anden vinkel end normalt. Hvad forstår de ”nye danskere” ved begreber som tillid og hygge? Og hvordan påvirker indvandring til Danmark værdier som den kristne kulturarv, tillid og velfærdsstaten?

Med udgangspunkt i de ti videoer har undervisningsmaterialet til formål at gøre skoleelever til individer med øget kulturel bevidsthed og tolerance for på den måde, og i tråd med Folkeskolens formålsparagraf, at ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre” (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016). I sidste ende skal materialet oplyse om og engagere de unge i de danske kanonværdier og gøre det klarere for dem, hvordan værdierne er med til at skabe national identitet og samhørighed, men også er i konstant forandring i takt med samfundet udvikler sig.

Der er lavet en video om hver værdi, og opgavesættene er tilpasset til videoerne. Læreren kan vælge at arbejde med alle værdierne eller blot udvælge nogle få, der er særligt relevante for deres klasse at arbejde med.  

Du finder elevopgaverne med tilhørende video nederst på siden.

Alternativt kan du finde alle afsnittene i mediebiblioteket ved at følge dette link: Danmarksmissionen.

Opsummering af de ti videoer:

Velfærdssamfundet: Zahra tager med Mie til undersøgelse på Rigshospitalet, hvor Mie kommer én gang om måneden pga. hendes sygdom. Sami besøger 94-årige Bubi, der er godt tilfreds med at bo på plejehjem, selvom der ikke er så mange at tale med, men så bruger hun tiden på at synge.

Kønsligestilling: Zahra møder feministen Twerk Queen Louise, mens Sami og Bakri skal dyste i computerspillet CS GO med Girls Legion, det eneste E-sport hold kun med piger.

Den Kristne Kulturarv: I dette program besøger Sami og Bakri en dansk folkekirke for første gang. De skal møde en præst, der danser disco og dyste deres viden om hhv. Koranen og Biblen med et hold konfirmander.

Frisind: Sami og Bakri tager til Christiania for at undersøge det danske frisind og Bakri spørger en christianit, om der er mere frisind på Christiania end andre steder i landet. De tre værter bliver pinligt berørt, når de skal møde X-factor stjernen Sigmund, som har en danseudfordring til dem.

Hygge: I dette program bliver der virkelig hygget. Sami besøger en hyggeforsker og bagefter tester han og de to andre værter, hvor meget kage man skal spise, før man rigtig hygger sig. Vores værter tager til Christiansborg og møder ophavsmanden til Danmarkskanon, der overrasker med sin holdning til hygge. Igennem videoen og opgaverne skal eleverne arbejde med hygge og diskutere, hvorfor det er så vigtigt for danskerne.

Tillid: I dette program skal Sami og Zahra lære at cheerleade, og til det har de brug for en god portion tillid. Bakri laver et eksperiment, hvor han tester om danskerne har tillid til folk, de ikke kender.

Foreningsliv og Frivillighed: Zahra besøger en fodboldforening og bliver udfordret i en målkonkurrence af en vaskeægte landsholdsspiller. Bakri tager på opdagelse hos en marsvineentusiast og Sami besøger en frivillig lektiehjælper.

Lighed for Loven: Bakri og Sami tager ud i nattelivet sammen med to ældre venner. De vil lave et eksperiment om diskrimination på natklubber. Zahra besøger en dommer og Bakri er tæt på at få en bøde, da han går over for rødt og en politimand ser det. OBS. DER FINDES IKKE UNDERVISNINGMATERIALE TIL DENNE VIDEO.

Frihed: Bakri undersøger, hvor meget frihed, der er i Danmark ved at råbe, lige hvad han vil, ude på gaden. Zahra mødes med en rapper og taler om ytringsfrihed.

Det Danske Sprog: Zahra og Bakri synes, det danske sprog er svært. De taler med en sprogforsker og en rapper/forfatter for at blive klogere på det. OBS. DER FINDES IKKE UNDERVISNINGMATERIALE TIL DENNE VIDEO.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Dansk, Historie, Samfundsfag og Religion
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid