Klimaudfordringer i Bangladesh

Cykloner, oversvømmelser og flodbredserosioner tvinger mennesker på flugt i Bangladesh. Eleverne skal lære om de store klimaudfordringer befolkningen i landet står overfor.

Det her er Bangladesh, her er der vådt og regnfuldt. Sådan har det altid været i denne sydasiatiske flodnation. Her accepterer man risikoen for kraftig monsunregn, oversvømmelser og de lejlighedsvise cykloner for til gengæld at have adgang til gunstig fiskeri, rig landbrugsjord og lukrative vand-handelsruter. Men landet er ved at forsvinde. Klimaforandringerne har medført at havet er steget proportionelt mere her end i resten af verden, traditionelle regnmønstre har forandret sig drastisk og cykloner og voldsomt vejr rammer kysten oftere og med mere intensitet, end det har gjort før.Bangladesh ligger i den Bengalske bugt, omsluttet af Indien til alle landsider på nær en lille grænsestrækning mod sydøst med Burma - hvorfra mere end 900.000 Rohingya er flygtet over siden 2017. Men flere hundrede tusinde migrerer også hvert år internt i Bangladesh, når de mister deres hjem og livsvilkår i cykloner, til havet eller ved flodbredserosioner langs landets enorme vandveje. Klimaforandringerne tvinger dem på flugt, og med en stadigt mere militariseret grænse mod Indien har de ikke mange andre muligheder end at søge mod hovedstaden Dhaka.Klimaforandringernes konsekvenser i Bangladesh truer i værste fald med at ende i menneskelige tragedier og konflikter. International udviklingsbistand har i årevis arbejdet mod opfyldelse af verdensmålene og gjort store fremskridt i fattigdomsbekæmpelse, sundhed og fødevarersikkerhed på trods af en mere og mere autoritær og korrupt regering. Med klimaforandringernes konsekvenser for livsvilkår og ukontrollerbar urbanisering, risikerer landet ikke kun at udviklingerne i sundhed og fødevarersikkerhed drastisk rulles tilbage, men også at det vil virke som en stressfaktor for samfundet og føre til øget økonomisk utilfredshed, politisk og social ustabilitet og i værste fald være brændstof for (nye) lokale, nationale og internationale konflikter.

Læs denne Webdok og se tilhørende videoer som forberedelse til elevopgaverne:

BANGLADESH WEBDOK 

Webdokken er udarbejdet i et samarbejde mellem FlygtningebørnDK og Rådet for International Konfliktløsning.

Elevopgaver (kan findes nederst på siden):

  1. Bangladesh, her er der vådt.
  2. På flugt fra klimaet.
  3. En (u)sikker fremtid.
  4. En dag i mit liv som klimaflygtning.
  5. Sunmoons klimaindsats.
  6. Godaften, her er nyderne fra fremtiden. 
Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Overblik over forløbet
Fag
Klassetrin
Udskoling
7. klasse - gymnasie 3. år
Undervisningstid